14.2 C
Gandia
Dissabte, 2 desembre, 2023

El Govern de Ròtova desbloqueja el conflicte urbanístic amb la Confederació Hidrogràfica del Xuquer

El govern municipal es va reunir amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per tal d’afrontar la situació en què es troba actualment el poliesportiu municipal. Des de 2008, l’organisme havia iniciat dos expedients per la invasió de la zona de servitud: en un cas, per la construcció d’un edifici-gimnàs i, en l’altre, pel tancament construït en el moment que s’efectuaren les obres d’instal·lació de la gespa artificial.

La regidora d’Urbanisme, Ana Puig, ha explicat que “davant de la situació actual, el Govern no pot obtindre cap permis per escrit, per poder reatlizar cap obra i ha de solucionar el condicionament, de nou, de la servitud mallevada al riu.  Abans de realitzar cap obra més, hem d’aclarir la situació; de fet, les obres previstes actualment es troben paralitzades des del primer dia que accedírem al govern municipal”. La falta de comunicació i resposta per part de l’Ajuntament haurien abocat la Confederació a executar la restitució de la legalitat, un fet que haguera provocat, en darrer terme, l’enderrocament de l’edifici.

En la reunió van prendre part la regidora Puig, l’alcalde, Jordi Puig, tècnics municipals i el Comissari d’Aigües, Miguel Polo. La Confederació hidrogràfica del Xúquer i l’ajuntament de Ròtova acordaren adoptar una solució que permeta la restitució de la servitud.

A principi d’any, la CHX va imposar una nova multa, en aquesta ocasió de 600 €, i va requerir l’Ajuntament que «en el termini d’un mes complisca l’obligació de reparar els danys i perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic, deixant lliure la zona de servitud del riu Vernissa», i l’advertí, «que, en cas contrari, es procedirà a la imposició d’una nova multa coercitiva».

Articles relacionats