EL DOCV PUBLICA LA LLEI PER A LA RECUPERACIÓ DE RTVV

del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, després del tancament de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) novembre de 2013 per part del Consell dirigit per Alberto Fabra, del PP.

 

Així, la nova llei indica en el seu preàmbul, com arreplega el DOCV, que el seu objecte és «recuperar el servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic» i «assentar les bases per a preparar el nou model dels mitjans de comunicació audiovisuals públics autonòmics, en el marc de la promoció i defensa de la identitat, la llengua i la cultura» de la Comunitat Valenciana.

La Llei 12/2015, de 29 de desembre busca que aquests «es convertisquen en elements fonamentals per a la vertebració» de la Comunitat, a més de perseguir la recuperació de «els drets col·lectius al foment i difusió de la identitat, la llengua i la cultura pròpies, obrint les portes a l’existència d’uns mitjans de comunicació que puguen ser la via per a la participació activa en la vida política i cultural de les ciutadanes i els ciutadans» d’aquesta autonomia.

Atenent a eixos drets, la nova llei per a la recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat assenyala en el seu preàmbul que «la decisió unilateral del tall forçós de les emissions i el subsegüent acomiadament col·lectiu de la totalitat dels professionals de Radiotelevisió Valenciana, SAU (RTVV, SAU), a part d’un immens drama social i econòmic per als treballadors i treballadores de l’empresa i per al conjunt del sector audiovisual, va suposar un atemptat flagrant al dret de la informació i a la pròpia autoestima, com a poble, dels valencians i valencianes».

Entre aquests drets cita «el recollit en la Constitució espanyola en l’article 3.2, quan reconeix les diferents modalitats lingüístiques del territori de l’Estat com un patrimoni cultural objecte d’especial respecte i protecció» o «en l’article 20.3, quan exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics als mitjans de comunicació es respecte el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d’Espanya».

La norma consta, com detalla el DOCV, de quatre articles en els quals a més de precisar el seu objecte precisa els objectius per al restabliment de la prestació dels serveis públics de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic; la reversió dels béns necessaris per a la prestació dels serveis públics de radiodifusió i televisió, i el corresponent control parlamentari.

Finalment, en les seues dues disposicions derogatòries, dóna per «derogada la Llei 5/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, del servei públic de Radiotelevisió Valenciana» i per «derogat l’article 2 de la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de supressió de la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, així com de dissolució i liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU i qualsevol altre mandat d’aquesta llei en tot el que s’opose a l’establit en la present llei».

Et Pot Interessar