10.3 C
Gandia
Dimecres, 8 febrer, 2023

El Departament de Salut de Gandia registra una mitjana de 13 nous casos a l’any de VIH

• La majoria de persones amb el virus no solen desenvolupar la SIDA, per la qual cosa és fonamental la detecció precoç

• S’han de prendre les mesures de precaució necessàries, tant en les relacions sexuals com davant altres conductes de risc

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra el VIH, des del Centre de Salut Pública de Gandia s’ha realitzat una valoració de la situació actual d’aquesta malaltia en el Departament de Salut.

Així, es manté el nombre de nous casos que es diagnostiquen cada any i que és del voltant d’entre 12 i 14, per la qual cosa podríem afirmar que la seropositivitat al virus de la immunodeficiència humana (VIH) es troba estabilitzada.

Ara bé, és important recordar que la majoria de persones amb VIH no solen desenvolupar SIDA, la qual cosa ressalta l’enorme importància d’un diagnòstic precoç de la infecció, ja que els casos que sí que desenvolupen la malaltia són deguts a una falta de detecció o a un nul o incorrecte tractament de la seropositivitat.

Encara així, és de summa importància que la població conega que continuen diagnosticant-se nous casos cada any en el Departament, la qual cosa posa de manifest que el VIH, juntament amb altres infeccions de transmissió sexual, segueixen presents i s’han de prendre les mesures de precaució necessàries, tant en el manteniment de relacions sexuals com davant altres conductes de risc.

El coneixement de les conductes que es consideren de risc, l’existència de profilaxi preexposició i postexposició, així com un diagnòstic precoç poden aconseguir que les xifres de la infecció i de la malaltia milloren considerablement.

Cal recordar que la profilaxi preexposició (PrEP) és una manera de previndre la infecció de VIH mitjançant un tractament mèdic preventiu. Estudis internacionals demostren que la PrEP oral diària és efectiva fins a un 99% en relacions sexuals sense protecció física (preservatius) amb persones malaltes i fins a un 74% en transmissions per via parenteral (ús compartit d’agulles infectades).

Aquesta teràpia va dirigida a persones amb alta probabilitat de contraure el VIH, és a dir, aquelles que han tingut una parella sexual seropositiva amb una càrrega viral indetectable; amb diagnòstic de malaltia de transmissió sexual durant els últims sis mesos; que utilitzen drogues per via parenteral; que tenen risc continuo d’adquirir VIH, i/o que han acudit reiteradament a sol·licitar profilaxi Postexposició.

La teràpia post es pot utilitzar en aquells casos en els quals es considera que s’ha tingut una relació de risc en la qual es pot haver contret el VIH, i s’administra en les 72 hores posteriors.

Els Centres d’Informació i Prevenció de la SIDA (CIPS) són centres de referència que guien sobre mesures preventives per a evitar la infecció i aconsellen quan realitzar-se la prova de detecció de la infecció. Existeix un centre en cada capital de província de la Comunitat Valenciana (a la província de València és el telèfon 963 13 16 16.)

Des del Centre de Salut Pública s’insisteix en la importància de la prevenció primària i la presa de les mesures de seguretat durant les relacions sexuals, així com una correcta prevenció secundària realitzant un diagnòstic precoç i un correcte tractament mèdic per a frenar el desenvolupament de la malaltia.

Una de les principals accions que es pretén aconseguir és la històrica reivindicació de la desestigmatització de les persones portadores del virus. Això, ineludiblement, comença amb l’adquisició i el coneixement per part de la població d’una correcta informació sobre el VIH i la SIDA, mitjançant la utilització d’un llenguatge comprensible i l’eliminació de barreres que aïllen a les persones que conviuen amb el virus.

Des de Salut Pública es pretén reforçar la difusió de l’existència de tractaments preexposició i postexposició, així com la del test d’autodiagnòstic disponibles en farmàcia.

Articles relacionats