EL CONSELL ASSIGNA UNA PARTIDA PER A ACABAR LES OBRES DEL «PLA CONFIANÇA» DE CAMPS

En un primer moment estava previst que este pla tinguera una vigència de dos anys, amb una dotació de 1.020 milions, ha explicat la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha assenyalat que «no s’ha gestionat bé», com ho demostra el fet que s’haja prolongat cinc anys més i, a més, hi ha «obres abandonades, sense executar» i els impagats «van fer fer fallida a centenars d’empreses».

A Gandia hi ha obres pendents del Pla Confiança, com ara la remodelació del col·legi Cervantes, el camp de tir del Pla dels Xiquets, o el casal jove del Grau, encara que el govern local ha renunciat a aquest darrer projecte.

Per tot això, ha indicat Oltra, no s’ha pogut precisar amb exactitud quin és el muntant real de les obres executades i les que estan pendents de fer.

Oltra ha lamentat que en la geografia valenciana «podem veure esquelets d’edificis inacabats» i ha posat com a exemple la biblioteca de 4.000 metres quadrats projectada en Asp (Alacant), de la qual només s’han aixecat els pilars de l’encofrat. «Això sembla Palmira però en formigó», ha dit.

A més, els municipis en els quals no s’hagen pogut executar de manera total o parcial aquestes inversions també podran sol·licitar l’autorització per substituir els projectes.

Els consistoris que vulguin sol·licitar la substitució d’algun projecte tenen un termini de quaranta dies per a això a comptar des de l’endemà de la publicació al [DOCV] del decret llei aprovat pel Consell. Una vegada rebuda la sol·licitud, serà enviada a la Conselleria pertinent i aquesta tindrà un termini de quinze dies per emetre la seva conformitat o disconformitat amb la substitució sol·licitada.

Et Pot Interessar