5.3 C
Gandia
Dimecres, 1 febrer, 2023

El 99,9 % dels grups d’alumnes completa la primera setmana de maig sense incidències

 

– El 99,4 % dels centres educatius sostinguts amb fons públics han impartit classes presencials amb normalitat

– Dels 424.600 alumnes escolaritzats a les comarques de València, n’hi ha un 0,04 % de positius actius, 159 alumnes

– dels 40.873 docents de les comarques de València, se n’ha registrat un 0,02 % de positius actius, això és 9 docents

La primera setmana de maig, dels quasi 47.000 grups que hi ha a les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 99,9 % ha seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència.

A les comarques de València, el 99,4 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha 6 centres que tenen 6 grups confinats, és a dir, el 99,9 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials amb tota normalitat.

Durant la primera setmana de maig, a les comarques de València s’ha determinat el confinament de 2 grups d’altres tants centres educatius, s’han desconfinat 5 grups de 5 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 4 grups d’altres tants centres educatius.

Dels 424.600 alumnes escolaritzats a les comarques de València, n’hi ha un 0,04 % de positius actius, 159 alumnes. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,1 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 40.873 docents de les comarques de València, se n’ha registrat un 0,02 % de positius actius, això és 9 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,03 % del professorat.

Articles relacionats