9 C
Gandia
Dimecres, 8 febrer, 2023

Educació inverteix 900.000 euros en material de suport per a alumnat amb diversitat funcional

– Per primera vegada es crea un catàleg amb 20 adaptacions físiques i de comunicació per a facilitar l’autonomia i independència de l’alumnat
– La Conselleria publica les instruccions perquè els centres sostinguts amb fons públics demanen els productes de suport

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat les instruccions perquè els centres docents sostinguts amb fons públics demanen el material de suport individual amb les adaptacions físiques i de comunicació que necessita l’alumnat amb diversitat funcional.

Per primera vegada Educació de la Generalitat ha creat un catàleg amb 20 adaptacions físiques i de comunicació destinades a afavorir l’autonomia i independència dels i les escolars amb necessitats educatives especials.

La Conselleria ha licitat enguany per 1,5 milions d’euros el contracte de subministrament durant quatre anys d’aquest material de suport individual pensat per a millorar la inclusió educativa de l’alumnat. Els nou lots del concurs han estat adjudicats a quatre empreses per un total de 885.087,30 euros.

La creació del catàleg d’adaptacions facilita una gestió més eficient dels materials de suport individual, ja que es garanteix la disponibilitat de les adaptacions que requereix l’alumnat amb necessitats educatives especials al mateix temps que s’aconsegueix una rebaixa important en la seua adquisició.

A diferència de convocatòries anteriors, ara no hi ha un termini de temps tancat per a sol·licitar els materials de suport i, per tant, els centres educatius poden demanar-lo en qualsevol moment del curs segons sorgisca la necessitat d’atendre l’alumnat. Això agilitza la gestió i afavoreix principalment els escolars amb necessitats educatives especials, els quals, d’aquesta manera, poden disposar ràpidament dels mitjans necessaris per a assolir el seu màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional.

Les instruccions regulen els criteris i procediments perquè els centres docents sostinguts amb fons públics sol·liciten i gestionen els productes de suport individuals per al seu alumnat amb necessitats educatives especials derivades quan no siga possible la utilització dels mitjans comuns disponibles ni l’adaptació d’aquests.

Els materials assignats estan destinats a ser utilitzats en les activitats programades pel centre, dins o fora d’aquest, i la seua finalitat és facilitar l’accés i la participació de l’alumnat amb diversitat funcional en totes les activitats escolars a fi d’aconseguir el màxim desenvolupament competencial i la inclusió educativa, així com augmentar el seu nivell d’autonomia i independència.

Vint adaptacions per a afavorir la mobilitat i la comunicació

Les adaptacions individuals incloses en el catàleg també estan dissenyades per a possibilitar l’accés de l’alumnat a les necessitats educatives especials, a la informació i la comunicació, facilitar la mobilitat i el control postural, i igualment permetre i afavorir la realització de tasques d’higiene.

Els 20 productes de suport individual inclosos en el catàleg inclouen el mobiliari i adaptacions per a facilitar la mobilitat de l’alumnat com ara caminadors, falques o posicionadors, grues elèctriques, bipedestadors, cadires plegables tipus paraigua, taules i cadires adaptades, lliteres hidràuliques, adaptadors de tassa de vàter i faristols.

També hi destaquen les adaptacions per a la comunicació, entre les quals figuren equips emissors-receptors individuals d’FM, teclats adaptats, comunicadors-reproductors, ordinadors de sobretaula amb pantalles de 19 polzades i ordinadors portàtils de 15 polzades, ambdós amb sistema operatiu Lliurex.

Així mateix, s’inclouen tauletes informàtiques de 9,7 polzades amb sistema operatiu Android, ratolins adaptats, commutadors externs per a personalitzar el ratolí, braços articulats i alicorns, que són cascos amb una vara metàl·lica incorporada, a l’extrem de la qual es pot fixar un punter o llapis, i amb el qual l’alumnat sense mobilitat als braços pot utilitzar el teclat de l’ordinador.

La persona especialista d’orientació educativa de cada centre és qui s’encarrega d’identificar les necessitats educatives especials de l’alumnat, emetre l’informe sociopsicopedagògic i elaborar la proposta del pla d’actuació personalitzat (PAP) que especifique, entre altres, els suports materials requerits.

A més, els centres educatius, a través de l’Oficina Virtual d’Educació (Ovice), poden compartir i intercanviar el material de suport individual que ha deixat d’utilitzar el seu alumnat amb diversitat funcional i que forma part de l’inventari del centre.

Articles relacionats