18 C
Gandia
Dimarts, 21 maig, 2024

Cotxes amb etiqueta B: restriccions per a circular

L’etiqueta ambiental va començar a aplicar-se a Espanya per a limitar l’entrada de vehicles als nuclis urbans de grans ciutats com Madrid i Barcelona. A partir de 2023, aquest conjunt de mesures s’han ampliat, per la qual cosa conéixer les limitacions de cada adhesiu de colors de la DGT és crucial per a poder desplaçar-nos per les principals ciutats del país.

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que va entrar en vigor a principis de 2023 estableix que tota ciutat que tinga més de 50.000 habitants ha d’establir Zones de Baixes Emissions (ZBE). D’aquesta manera, les mesures de les dues grans urbs espanyoles s’estenen a pràcticament tots els territoris. Les úniques dues capitals de província que es deslliuraran de les ZBE de moment són Sòria i Terol, perquè aquestes dues ciutats no arriben al mínim d’habitants en els quals la mesura es torna obligatòria.

L’Etiqueta Ambiental B és l’adhesiu de color groc de la DGT. Fins a l’eixida de l’etiqueta A (roja), aquest era el distintiu de menor rang.

L’etiqueta groga s’aplica a vehicles amb motor gasolina i dièsel. Encara que s’ha fet molt de recalcament en què l’etiqueta s’aplica en funció de la data de matriculació, parlar en aquests termes és imprecís, perquè totes les etiquetes van lligades a un estàndard EURO. De fet, com veurem al final de l’article, en alguns casos és possible canviar l’etiqueta ambiental d’un vehicle.

Segons les dades oficials de la Direcció General de Trànsit, l’etiqueta groga s’aplica als diferents vehicles de combustió:

Vehicles amb motor de gasolina englobats baix en Estàndard EURO 3/III
Vehicles amb motor dièsel englobats baix en Estàndard EURO 4/IV o EURO 5/V.
Vehicles lleugers (categoria L) que estan classificats dins del Registre de Vehicles amb un nivell d’emissions dins de l’estàndard EURO 2/II.
Vehicles de mercaderies o de transport de persones de més de 8 places registrats amb nivells d’emissions per a l’estàndard EURO 4/IV o EURO 5/V. En aquest cas, la normativa no distingeix entre combustibles, sent igual per a motors de propulsió de gasolina, gasoleo i GNC.

Encara que l’etiqueta B s’aplica per data de matriculació, la norma depén de la certificació EURO

L’Etiqueta B, igual que totes les altres, ha d’anar col·locada en la lluna frontal del vehicle, en un lloc visible i que no interferisca en la visió del conductor. L’adhesiu té una sèrie de dades que serveixen principalment per a verificar la veracitat del document. Són les següents:

Nivell d’emissions del vehicle

Codi QR: permet que l’etiqueta puga escanejar-se de manera ràpida i així poder llegir dades com la marca i model del vehicle, el combustible del propulsor, l’estàndard EURO que li correspon, les emissions i la potència fiscal.

Número d’etiqueta i codi de barres: utilitzat per a garantir l’autenticitat de l’etiqueta.

Número de matrícula i combustible: permet comprovar les dades de l’etiqueta sense fer una lectura del codi QR.

Limitacions dels vehicles amb Etiqueta B (Groga)

Si tens un vehicle amb etiqueta groga, és necessari que conegues bé les limitacions i restriccions de mobilitat que han entrat en vigor si no vols rebre una sanció:

Limitacions de l’etiqueta B en les ZBE

Cotxes amb etiqueta B: restriccions per a circular per Espanya
Les Zones de Baixes Emissions (ZBE) són d’obligat compliment en municipis amb més de 50.000 habitants.

Existeix una gran desinformació sobre les Zones de Baixes Emissions i les seues limitacions. En el cas dels vehicles amb Etiqueta B, no és cert que tinguen prohibida l’entrada a aquests nuclis urbans.

Qualsevol vehicle amb adhesiu groc pot accedir a una ZBE. No obstant això, no podrà aparcar dins d’elles. Per a estacionar el vehicle, serà necessari fer-lo en un aparcament.

Fora de les ZBE, un automòbil amb etiqueta B pot circular amb total normalitat. No obstant això, existeixen algunes limitacions addicionals que poden donar-se en municipis concrets.

Com es controla l’accés dels cotxes amb etiqueta B a les ZBE?

Les ZBE funcionen amb un sistema de cambres i bases de dades que registren les matrícules dels vehicles que entren a aquestes zones en temps real. Els sistemes informatitzats consulten la informació registrada per la DGT per a discriminar entre vehicles amb etiqueta A, B, C, ECO i 0.

A l’hora d’eixir d’una ZBE, el sistema comprova si el vehicle amb adhesiu groc o verd ha estacionat en un aparcament de pagament. En cas de no haver-se produït aquest fet, el sistema procedirà a multar al conductor titular del vehicle amb una sanció de 200 euros.

La gran problemàtica d’aquesta norma és que no s’especifica un temps de cortesia per a entrar i eixir de la ZBE —en cas que hàgem d’acostar a algú al centre d’una ciutat, per exemple—. Aparentment, el sistema no diferenciarà aquests suposats, encara que és cert que és un tema que està debatent-se bastant als ajuntaments.

Com canviar l’etiqueta B per una etiqueta C normativa emissions

És possible realitzar un tràmit per a aconseguir el distintiu correcte en un vehicle mal etiquetat. La mesura de les etiquetes ambientals ha sigut prou polèmica. A pesar que molta gent creu que el distintiu va lligat de manera directa a les emissions de cada vehicle, la veritat és que la norma està repleta d’incongruències i fallades de disseny.

Déiem al principi d’aquest article que no és del tot cert que l’etiquetatge tinga relació amb la data de la primera matriculació del vehicle. Sobre el paper, l’adhesiu groc va dirigida als vehicles amb motor gasolina matriculats entre l’1 de gener de 2001 i l’1 de gener de 2006. Respecte als dièsel, la norma abasta els automòbils matriculats entre l’1 de gener de 2006 i l’1 de setembre de 2015.

Per pura simplicitat, la DGT utilitza la data de matriculació del vehicle per a determinar l’etiqueta que li correspon. No obstant això, aquest procés serà injust per a alguns vehicles que disposen de la certificació EURO corresponent per a aplicar a l’etiqueta verda.

En el cas que disposes d’un vehicle que està incorrectament etiquetat amb l’adhesiu A o B, pots iniciar un tràmit per a aconseguir el distintiu ambiental correcte. En aquest cas, hauràs de comprovar prèviament si el teu vehicle (sense cap mena de modificació) va arribar a vendre’s homologant una normativa EURO superior.

Una vegada hages comprovat aquesta dada, la DGT recomana que vages amb la documentació del vehicle i en número de bastidor a un concessionari de la marca per a sol·licitar el certificat d’homologació del fabricant. El tràmit és en alguns casos gratuïts, però el normal és que ens cobren uns 90 euros pel procés. Una vegada aconseguit el document, demanarem cita en qualsevol oficina de la DGT on modificaran el registre de les dades tècniques del vehicle. Per a fer-ho haurem d’abonar una nova taxa de 8,50 euros. Passats 15 dies, la base de dades de la DGT ja haurà registrat la modificació i podràs lluir l’adhesiu corresponent en el teu vehicle.

Articles relacionats