23.9 C
Gandia
Diumenge, 4 juny, 2023

Continuen les obres d’adequació de l’Avinguda del Grau

La transformació de l’avinguda del Grau té com a objectiu aconseguir un entorn més inclusiu, segur i de major qualitat ambiental tant per als residents, com per als vianants i ciclistes que transiten l’avinguda. La reforma integral permetrà crear un espai segregat per a vianants i ciclistes, ordenar i reduir la velocitat del trànsit rodat i incorporar arbratge i mobiliari urbà per a millorar la qualitat, la seguretat i l’atractiu de la zona.

L’actual configuració de l’av. del Grau posseeix unes característiques viàries molt dures, amb un disseny centrat en el trànsit privat, que planteja serioses deficiències per a servir com a eix de connexió sostenible, segura i atractiva entre el centre de Gandia i la platja.

Aquesta primera fase d’intervenció en l’av. del Grau se centra en el tram que discorre des de la rotonda de Daimús fins a la rotonda de la Goleta, una actuació destinada a millorar una sèrie de problemàtiques existents com:

  • La coexistència no ordenada de trànsit ciclista i per als vianants que actualment comparteixen una mateixa plataforma d’una amplària mitjana de 3,80 m.

  • Aquesta plataforma se situa entre un vial de servei, destinat al trànsit rodat d’accés a la zona urbana. El vial de servei únicament compta amb una connexió a l’avinguda en el punt inicial, situat al Grau, per la qual cosa tot el trànsit que accedeix a l’esmentada zona urbana en sentit Gandia ha de circular per aquest.

  • Inexistència d’arbratge, zones verdes i mobiliari urbà; el que ho fa molt poc atractiu per als itineraris a peu o amb bicicleta, i pràcticament ho proscriu com a itinerari de comunicació turística, de manera que genera un predomini de la comunicació entre la platja i Gandia mitjançant vehicle motoritzat.

  • L’actual concepció de l’avinguda prioritza el vehicle motoritzat. Amb una calçada de doble carril per sentit, l’avinguda canalitza el trànsit rodat de connexió de la platja, la ciutat i els accessos a la ciutat des del sud. Els carrils de circulació de la calçada principal disposen d’amples molt elevats, la qual cosa unit a l’absència d’encreuaments, propícia velocitats dels vehicles molt elevades. A més no es disposa de cap mena de separació física entre sentits de circulació, la qual cosa incrementa la inseguretat i la gravetat dels accidents.

La reforma en l’avinguda preveu una sèrie d’actuacions per a donar solució a aquestes problemàtiques com independitzar el trànsit ciclista i per als vianants, guanyant espai per a tots dos. Al mateix temps es planteja disposar tres importants franges arbrades, una entre la zona per als vianants i el carril bici, una altra entre el carril bici i la calçada i una altra en la separació dels sentits de circulació.

Tot això s’executarà a costa de l’espai destinat en l’actualitat al vehicle motoritzat, per la qual cosa es reduirà l’ample dels carrils de circulació i es millorarà l’ordenació del trànsit i la seguretat viària. Es redefiniran els accessos des de l’avinguda a la zona urbana situada a l’oest, de manera que la via de servei serà per als vianants i només podran creuar per la mateixa els vehicles que accedisquen als guals de cada habitatge.

S’adequarà tot el tram a la normativa d’accessibilitat i es dotarà del necessari mobiliari urbà i zones de descans.

La reducció de l’amplària dels carrils en aquesta avinguda suposarà una reducció important de la velocitat del trànsit rodat i de les emissions de CO².

Finançament i marc d’actuació:

La intervenció se situa dins del Pla de Sostenibilitat Turística de Gandia, que comprén un conjunt d’actuacions dirigides a la recuperació d’espais per a la ciutadania, la connexió de la ciutat amb els seus entorns naturals i l’aplicació de solucions tecnològiques que milloren la informació i la interacció dels nostres visitants.

Aquest Pla és finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la Generalitat Valenciana a través de Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Gandia dins de l’Estratègia de Destinacions Turístiques Sostenibles del Ministeri per a contribuir de manera efectiva al compliment dels ODS de l’Agenda 2030 i donar suport a la reconversió de les destinacions turístiques pioneres per a mantindre el seu atractiu i competitivitat turística.

En concret aquesta actuació suposa una inversió en la zona d’1.030.202,47€ (IVA inclòs) i té un termini d’execució de 6 mesos. Per a agilitar els treballs i reduir el temps de duració de la intervenció serà necessari realitzar desviaments del trànsit en l’àmbit de l’actuació dels quals informarà puntualment el departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Gandia.

Articles relacionats