10.3 C
Gandia
Dimecres, 8 febrer, 2023

Compromís demana un Pla de Restauració Fluvial i Renaturalització de la conca del riu Serpis

El grup Compromís en la Diputació de València explicita la necessitat de millorar el règim de cabals ecològics i d’abordar la recuperació i la gestió del riu d’una manera integral i integrada, amb una visió transdisciplinar i participativa que implique de manera activa a tots els nivells de l’administració pública, persones usuàries i societat civil en la governança de la conca fluvial.

El grup Compromís de la Diputació de València ha presentat la proposta de recuperació del Riu Serpis, aprovada per majoria en el Ple ordinari del mes de juliol, amb l’objectiu d’instar al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per establir un nou Pla Hidrològic de Conca de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, i un règim de cabals ecològics complet i adequat en el riu Serpis, incloent-hi totes les seues components i que garantisca la funcionalitat, estructura i biodiversitat del riu tal com estableix la Llei d’Aigües i el Reglament de Planificació Hidrològica.

Així mateix la proposta inclou l’elaboració d’un Pla de Restauració Fluvial i Renaturalització de la conca del riu Serpis, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i els municipis riberencs, comptant amb la participació activa tant d’entitats socials, veïnals, culturals i ambientals, com dels usuaris privatius, aplicant un enfocament multidisciplinari per tal d’incorporar el coneixement que aporten persones expertes en els aspectes ecològics, hidràulics, socioeconòmics i culturals al voltant de la gestió dels ecosistemes aquàtics del riu.

Demana també la moció la posada en funcionament de les estacions d’aforament de cabals circulants; l’anàlisi del grau del colmatació de l’embassament de Beniarrés i l’assut d’En Carròs per eliminar els sediments acumulats; modificar les normes d’explotació de la presa de Beniarrés per tal d’adaptar el seu funcionament a l’escenari de canvi climàtic; i incorporar al Pla DSEAR un sistema de tractament terciari de l’EDAR Gandia – La Safor per possibilitar la reutilització dels cabdals depurats.

Com s’explica en l’exposició de motius, els documents del tercer cicle de la Planificació Hidrogràfica del Xúquer tornen a posar de manifest el mal estat ecològic del riu Serpis, en gran manera derivat del gran deteriorament de la qualitat hidromorfa que pateix el riu, especialment en la seua conca baixa, amb dessecació total del riu que pot observar-se al seu pas per la ciutat de Gandia.

Cal destacar la sensibilització social i implicació de la ciutadania a favor de la recuperació i la bona salut del riu Serpis com posa de manifest l’activitat de la Plataforma Ciutadana en defensa del riu Serpis, l’interés dels ajuntaments riberencs en desenvolupar estudis i projectes de conservació i ús social del riu, i els diversos estudis científics i projectes d’investigació desenvolupats principalment per la Universitat de València.

Articles relacionats