13.2 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

Compromís aconsegueix la unanimitat del ple de Gandia

– Compromís aconsegueix la unanimitat a Gandia en la demanda de flexibilització de la despesa municipal per combatre la Covid-19

– El plenari de Gandia aprova demanar al Govern gastar el superàvit econòmic municipal i els romanents de tresoreria en pal·liar els danys ocasionats per la Covid-19.

– Josep Alandete, portaveu de Compromís +´ Gandia unida: “Urgeix exigir al Govern de l’Estat que d’una banda negocie amb la Comissió Europea nous objectius de dèficit, i per un altre, que adopte les mesures oportunes per a flexibilitzar la regla de despesa amb la finalitat que els ajuntaments amb superàvit puguen gastar més enllà del que creixerà l’economia a mitjà termini…”

– Ivà Bonet, secretari local Compromís per Gandia: “Les corporacions locals suposen una capacitat potencial d’acció conjunta molt interessant per a combatre les polítiques de retallada i impulsar el necessari objectiu de modificació del marc legal que les fa possible”.

En el plenari ordinari del mes de juny celebrat dijous passat es va aprovar la moció per a eliminar la regla de despesa, millora de les normatives i recursos als ajuntaments. Una moció a iniciativa del grup municipal Compromís +´ Gandia unida treballada conjuntament amb el PSPV-PSOE i que ha rebut el suport de l’oposició.

La intenció és que l’Ajuntament de Gandia done suport en primera línia al seu veïnat generant més despeses per fer front a les mesures específiques de lluita contra la Covid-19, en un moment en què veurà greument afectades les seues capacitats d’ingressos com a conseqüència de la reducció o paralització de l’activitat econòmica, ja que el Govern de l’Estat no permet a l’ajuntament fer front a la «nova normalitat» amb els estalvis generats pel mateix ajuntament en exercicis anteriors, motivant així un agreujament notable de les dificultats de gestió, no només a curt, sinó també a mitjà termini.

Per tal d’evitar aquesta deriva, urgeix exigir al Govern de l’Estat que d’una banda negocie amb la Comissió Europea nous objectius de dèficit, i per un altre, que adopte les mesures oportunes per a flexibilitzar la regla de despesa amb la finalitat que els ajuntaments amb superàvit puguen gastar més enllà del que creixerà l’economia a mitjà termini i per a modificar la norma que fixa el sostre de despesa, límit que marca el Ministeri d’Hisenda per a dissenyar els pressupostos municipals, de manera que es fixe sobre les necessitats futures dels ajuntaments i no sobre el pressupostat en l’exercici anterior”, ha assegurat el vicealcalde i portaveu del Grup Municipal del Compromís +´ Gandia unida, Josep Alandete.

Per tot això, asseguren que és necessari que s’impulse l’adopció d’una sèrie de línies estratègiques que tinguen com a fi combatre la legislació sobre les referides restriccions pressupostàries, “de manera que les diferents administracions públiques puguen posar en marxa les iniciatives necessàries per a millorar el benestar dels i les ciutadanes del nostre país i per a aquesta fi les corporacions locals suposen una capacitat potencial d’acció conjunta molt interessant per a combatre les polítiques de retallada i impulsar el necessari objectiu de modificació del marc legal que les fa possible”, ha explicat el secretari local i portaveu de Compromís per Gandia, Ivà Bonet.

A continuació exposem els acords presos.

Exigir al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats què, durant l’exercici 2020, de la forma més ràpida i urgent possible aprove les següents mesures:

1. Què els ajuntaments puguen disposar del 100% del seu superàvit, flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit amb independència que compleixen o no els requisits establits en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per tal de pal·liar els danys econòmics provocats per l’estat d’alarma.

2. Permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals s’utilitzen per afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de 2019 i dels romanents acumulats d’anys anteriors. Així mateix, prestar una consideració especial als ajuntaments que arrosseguen endeutament, per diferents circumstàncies, arbitrant fórmules que els permeten fer front a l’eixida de la crisi perquè la seua situació no supose un perjudici en els serveis a prestar a la ciutadania.

3. Autoritzar les entitats locals a realitzar despeses en serveis, pel que fa a l’apartat anterior, per tal que els ajuntaments puguen implementar les mesures necessàries per a abordar els efectes produïts per la crisi de la COVID-19, de manera que els ajuntaments puguin realitzar ajudes a pimes, autònoms, xicotet comerç (…) per donar suport al teixit empresarial local.

4. Ampliar una pròrroga extraordinària sobre els terminis recollits en l’article 2 del Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a 2019 el destí del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per inversions financerament sostenibles i s’adopten altres mesures en relació amb les funcions de personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional; per poder així finalitzar les obres a càrrec del superàvit obtingut en la liquidació de l’exercici 2018 i que s’han vist paralitzades com a conseqüència de la suspensió dels terminis i altres expedients de contractació durant l’Estat d’Alarma.

5. Adoptar les mesures oportunes per facilitar que es puguen aprovar Ofertes Públiques d’Ocupació en funció de la realitat financera de les corporacions locals i no vinculades a la taxa de reposició, eliminant aquesta taxa de reposició, amb la possibilitat de crear noves places que permeten millorar els serveis municipals i consolidar l’ocupació.

6. Iniciar els tràmits d’una reforma del finançament local que permeta una participació equitativa dels ajuntaments en els tributs de l’Estat, un major reforç de les entitats supramunicipals i metropolitanes.

7. Que les Corts insten al Consell a dirigir-se al Govern d’Espanya per a instar a les Institucions Europees a què la nova programació de Fons i de les Iniciatives Europees 2021-2027 es reorienten i adapten a la reconstrucció de les economies locals amb la creació de fons específics on els destinataris siguen les Entitats Locals. Per a la gestió dels Fons i Iniciatives Europees deuran habilitar-se els procediments necessaris perquè les Entitats Locals puguen disposar de recursos de manera immediata.

8. Establir la participació de les entitats locals en els plans i fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats. La coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local, en els Plans de dinamització per a reconstrucció de les nostres economies, què és la base per a activar i reparar el sistema productiu dels nostres pobles i ciutats.

9. Comunicar el present acord a la ciutadania del municipi a través de la web municipal, a Les Corts Valencianes, i els seus Grups Parlamentaris, al Govern de l’Estat i a la Mesa del Congrés dels Diputats i del Senat i als seus respectius Grups Parlamentaris.

Articles relacionats