COMPETÈNCIA MULTA AMB TRES MILIONS A CONCESSIONARIS LAND ROVER DE MADRID I BARCELONA

La CNMC ha assenyalat que es tracta de dues infraccions independents entre elles i imputables a cada grup de concessionaris en funció de la zona geogràfica en què s’hagen comès les esmentades pràctiques. Les dos regions són Madrid i Barcelona.

Resultats dels pilots de velocitat de la Safor