25.8 C
Gandia
Dimecres, 6 juliol, 2022

Com Reutilitzar, Desinfectar, Guardar i Tirar les mascaretes

Reutilitzar

La vida útil depén de la mena de màscara. Les higièniques, les d’un sol ús bàsiques que trobem en les farmàcies, estan pensades per a usar-se unes huit hores seguides i després tirar-les. Clar que si sols s’usa només per a anar a comprar, no fa falta gastar una cada vegada. Es pot guardar després de cada ús en una bossa o recipient de plàstic hermètic, i reutilitzar-la fins a huit hores de vida útil.

Si la màscara és de tela, es pot reutilitzar llavant-la a una temperatura d’almenys 60°. Pot usar-se mentre no es deteriore el teixit i mantinga un bon ajust.

En el cas de les màscares quirúrgiques (blaves o verdes),que són les recomanades per l’OMS poden aguantar entre 8 i 12 hores d’ús, i es poden reutilitzar si només s’han usat una estona guardant-les en bosses o recipients de plàstic hermètics, com les bàsiques.

Les N95, les FFP2 i les FFP3, tenen una vida útil entre les 8 i les 20 hores, en funció del fabricant. Les porten la lletra R, que es poden esterilitzar per a tornar a utilitzar-se.

Desinfectar

Les màscares higièniques i les quirúrgiques no han de desinfectar-se, si s’ha usat una estona, es guarda en una bossa o recipient hermètic fins que torne a necessitar-se.

Tampoc és necessari desinfectar o esterilitzar les de tela, basta llavar-les en la llavadora, amb la bugada, a temperatures superiors a 60°.

No és bo exposar les màscares quirúrgiques a l’aire i al sol perquè el teixit es deteriora

En el cotxe només fa falta utilitzar màscara si es viatja amb persones amb les quals no es conviu. En aquest cas sí que cal portar màscara higiènica o quirúrgica.

Guardar

Tant a casa com fora d’ella les màscares han de guardar-se i conservar-se en un recipient hermètic. Una bossa de plàstic amb tancament zip.

Tirar

Les màscares són un residu urbà que va a la fracció de “resta”, del no reciclable, incloses les quirúrgiques.

Articles relacionats