10.4 C
Gandia
Divendres, 1 març, 2024

CCOO denúncia la nefasta gestió de la Conselleria de Sanitat en la renovació dels contractes covid 

– Aquest sindicat opina que és una temeritat la demora en la renovació de personal de reforç entrenat en el seguiment i control de la pandèmia.

CCOO ha mostrat el seu rebuig en la Taula Sectorial sobre la nefasta gestió dels responsables en Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat per a prorrogar els contractes de reforç Covid-19 en Salut Pública, que ha tingut com a conseqüència el cessament de personal entrenat en el seguiment i vigilància del coronavirus, la qual cosa pot posar en risc el control epidemiològic de la pandèmia.

Aquest sindicat considera una temeritat i una irresponsabilitat esgotar els terminis per a l’autorització de la renovació dels contractes que finalitzaven el passat 30 de novembre. CCOO ja havia advertit a la Conselleria de Sanitat en nombroses ocasions de la problemàtica existent per a la renovació d’aquests contractes i havia proposat buscar una solució extraordinària per a una situació com aquesta, amb la qual es garantira la continuïtat en la prestació del servei, per part de personal entrenat per a això.

En altres ocasions, l’Administració ha solucionat situacions que impliquen la Llei de la funció pública per a garantir la disponibilitat de recursos humans, per la qual cosa no acceptem com a justificació vàlida d’aquesta nefasta gestió, els límits que aquesta normativa
estableix per a previndre el frau en la contractació en una situació ordinària.

Des del sindicat s’ha assenyalat que a més, no entenem que no s’haja planificat la cobertura amb temps suficient perquè les funcions que realitza aquest personal no es vegen interrompudes. Màximament quan des del Govern central s’ha impulsat una normativa que obliga les administracions competents a garantir el nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic primerenc, l’atenció als casos i la vigilància epidemiològica.

CCOO ha exigit que es depuren responsabilitats per la inacció per part de les persones amb responsabilitat en matèria de contractació i gestió de recursos humans.

La demora en l’autorització dels contractes ha posat en greu risc la cobertura dels mateixos i la continuïtat en la prestació del servei. Així, aquest sindicat sol·licita que s’aclarisca immediatament quants contractes s’han quedat sense cobrir, quants dies es demorarà la
contractació, com es preveu cobrir les funcions que aquest personal estava realitzant i quines mesures es tenen previst adoptar per a garantir la cobertura del servei si no es poden cobrir els llocs.

Articles relacionats