CC OO considera insuficient el descens de l’atur al mes de juliol

La desocupació registrada al País Valencià descendeix en 1.635 persones. Un descens que es concentra en la província d’Alacant (1.226 persones) i, en menor mesura, a Castelló (389); la reducció en la província de València és mínima, tan sols 20 persones.

És el sector serveis on es dóna la disminució major (995 persones). També es redueix en l’agricultura (335) i en la indústria (400 persones). Aquesta última dada és significativa, ja que l’EPA del segon semestre mostrava una reducció de l’ocupació en el sector industrial. Aquest fet pot obeir a una manca d’incentiu en la cerca d’ocupació.

Per a la secretària d’Ocupació i Formació de CCOO PV, Ana Maria Garcia, la situació d’aquest mes de juliol no aporta res de nou: “Seguim amb un mercat laboral efímer, marcat per l’estacionalitat i l’alta precarietat, amb excessiva rotació d’entrada i eixida, on es consolida el repartiment de contractes precaris i l’augment de la desigualtat social”. CCOO PV destaca en aquest punt la disminució de la contractació indefinida, que ha passat del 9,7% al 8,7% del total. És a dir, la taxa de temporalitat en la contractació se situa en el 91,3%.

Per tant, per al sindicat ens trobem amb un mercat laboral marcat pel sector serveis “que no és capaç de consolidar l’ocupació de qualitat que necessiten els treballadors i les treballadores per a tenir unes condicions de vida dignes”, assenyala Garcia.

CCOO PV advoca per una profunda transformació del teixit econòmic i productiu, perquè sense ella no hi haurà una millora real de l’ocupació i de les condicions de vida de les persones treballadores. L’alternativa és fomentar aquells sectors que poden generar ocupació de qualitat, com l’educació, la sanitat, els serveis socials o les energies renovables, a més de vertebrar la industrialització del nostre territori i impulsar l’R+D+i.

La central sindical espera que el Pla Director pel Treball Digne, aprovat recentment en el Consell de Ministres, beneficie el conjunt dels treballadors i les treballadores, en incloure programes específics de revisió de la contractació temporal o parcial i la persecució de l’economia submergida. Amb una dotació de recursos humans, que, encara que insuficient, podrà alleujar de l’excés de càrrega de treball de la Inspecció de Treball.

Et Pot Interessar