19.1 C
Gandia
Dissabte, 4 febrer, 2023

Barx pren decisions per tal d’alleujar la crisi del coronavirus a l’àmbit municipal

L’expansió del virus Covid-19 ha tingut com a conseqüència el decret d’estat d’alarma en tot el territori d’Espanya i el confinament de la població.

Tant en l’àmbit nacional, com a autonòmic i municipal han hagut de dur a terme fortes mesures sanitàries i de protecció civil. Aquestes mesures necessàries estan tenint un inevitable impacte social i econòmic en tots els sectors del nostre municipi.

L’equip de govern, entenent l’excepcionalitat de la situació, està treballant per a intentar implantar les següents MESURES SOCIOECONÒMIQUES, encaminades a pal·liar, en la mesura que siga possible, els efectes adversos derivats de l’aplicació d’aquest “estat d’alarma”:

1.- Aplicar l’exempció de la taxa de terrasses (ocupació de via pública).

2.- Sol·licitar al consorci de residus Ribera-Valldigna (CRiV) l’exempció de la taxa de residus comercials corresponents al període d’alarma per als comerços i establiments que, per motiu de l’aplicació del RD 463/2020 s hagen vist obligats a cessar la seua activitat.

3.- Establir una exempció de la taxa d’ocupació de via pública als marxants i els treballadors de la venda no sedentària del mercat dels dimarts, com que no es pot desenvolupar la seua activitat econòmica.

4.- Facilitar l’ajornament i el pagament fraccionat dels impostos i tributs municipals, de manera individualitzada (contribució (IBI), taxa de tractament de residus, guals i impost de tracció mecànica de vehicles).

5.- Mantindre el pagament de subvencions a les diferents associacions de Barx i el pagament a proveïdors i empreses de manera inalterable.

6.- Procedir a la devolució de la part corresponent al rebut del menjador extraescolar corresponent al període d’entrada en vigor del RD 463/2020.

7.- Crear un servei a domicili amb caràcter temporal per a assegurar i cobrir les necessitats bàsiques i urgents del col·lectiu de la gent gran (Ja està en marxa).

8.- Treballar, coordinats amb els serveis socials per a atendre persones en risc o sense recursos que visquen en el municipi.

S’aniran adoptant altres mesures en funció de com evolucione la situació i vagen sorgint noves necessitats.

Articles relacionats