11.1 C
Gandia
Diumenge, 21 abril, 2024

“Arbres Singulars de la Vall de la Safor i les seues Serres”

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilallonga està organitzant una Exposició Fotogràfica amb el tema “Arbres Singulars de la Vall de la Safor i les seues Serres”, és a dir del poble de Vilallonga i d’aquells termes amb qui comparteix muntanyes: Ador, Potries, La Font d’En Carròs, Oliva, Forna, la Vall de Gallinera, L’Orxa, Terrateig, Lloc Nou i Castellonet.

L’organització seria a càrrec de la Regidoria i les diferents associacions ecologistes, mediambientals, de voluntariat, muntanyisme, senderisme, etc. amb àmbit d’actuació en les nostres terres.

La mostra serà de fotografies modernes o antigues que recullen imatges d’arbres de les nostres muntanyes, bancals i hortes destacables per qualsevol motiu.

Podran participar tots els autors que ho desitgen i accepten aquestes bases. En l’exposició fotogràfica, cada obra anirà acompanyada d’un text on es recollirà la següent informació, sempre que siga possible: Nom popular o local amb què se la identifica, nom científic si es coneix, localitat i paratge on es localitza; data de la fotografia, grandària, dimensions i una breu descripció per què és tan important o
singular l’arbre: altura, diàmetre, raresa, bellesa, tradició associada, culte religiós, importància històrica, punt de reunió, etc.

Aquest text pot ser proporcionat per l’autor o, si falla, pot ser complementat per l’organització. Així mateix, l’organització podrà adaptar el format final de l’obra o el text amb la finalitat de facilitar l’exposició de les obres en paper fotogràfic amb els seus marcs corresponents.

Està prevista la confecció d’una fitxa de cadascun dels arbres singulars per a realitzar un inventari d’aquests. No està prevista l’entrega de premis derivats d’aquesta exposició.

Els originals deuran ser en format digital de la major qualitat possible i poden ser vàries d’un mateix exemplar. Les obres seleccionades seran reproduïdes en paper fotogràfic per l’organització que s’encarregarà del muntatge de les obres per a l’exposició.

En cas excepcional en paper per als arbres ja desapareguts –que seran escanejades i tornades als autors al més prompte possible. Les fotografies i els textos seran remesos a ajuntament@villalonga.es amb l’assumpte arbres singulars, al whatsapp 670 50 70 47 o en el cas de les còpies en paper en el registre d’entrada de l’ajuntament, la Biblioteca Municipal i la Llar Juvenil “Xitxarra”.

El termini de recollida de fotografies serà durant els mesos de novembre i desembre de 2020 i l’exposició està prevista per als mesos de febrer març de 2021.

L’organització seleccionarà les obres destinades a exposició, tenint en compte criteris de qualitat d’imatge, qualitat artística, interés ecològic o etnogràfic, varietat de les obres presentades i recursos disponibles. Una vegada realitzada la selecció, es comunicarà als participants la llista d’obres seleccionades.

Les obres seleccionades podran ser publicades,amb autorització prèvia, indicant l’autoria en tot cas. Una vegada finalitzada l’exposició podran sol·licitar la devolució de la còpia en paper fotogràfic de les obres exposades.

Articles relacionats