15.5 C
Gandia
Dissabte, 24 febrer, 2024

Aprovats els Pressupostos Municipals de Xeresa amb la no compareixença del PP per oblit

 

– El Ple de l’Ajuntament de Xeresa va aprovar el pressupost municipal per al 2022 per 1.952.279 € amb els vots a favor de Compromís i sense que cap regidor del PP acudirà ni tan sols excusara assistència.

Ahir 2 de desembre es va realitzar la sessió extraordinària del Ple per a l’aprovació del Pressupost Municipal de l’exercici del 2022 per un import total de 1.952.2789 €.

Des del grup de Compromís han assenyalat que “El pressupost municipal és el document econòmic principal d’un Ajuntament. I la sessió plenària que l’aprova la més important de l’any. Sempre s’ha intentat arribar a un consens amb la resta de forces polítiques en un expedient tan important com és el pressupost municipal, i des del grup de Compromís hem estat oberts a estudiar qualsevol proposta, però ahir no va ser possible encetar debat amb el grup de l’oposició”.

A la sessió van comparéixer els membres del grup municipal Compromís i cap membre del grup del partit popular, sense excusar la seua no assistència, a tot i això havent sigut convocada la sessió el dilluns 29 de novembre, és a dir, en termini i forma. En acabar el plenari, l’alcaldessa es va posar en contacte amb el PP i va comprovar que s’havien despistat.

El Pressupost va ser aprovat amb el vot favorable del grup Compromís.

Així i tot, L’Alcaldessa, Annabel Peiró, va fer una exposició de les principals línies pressupostàries centrant-se en l’estat de les despeses, apostant per al proper exercici en una reducció d’aquestes. Un estalvi d’un 15% en l’enllumenat públic marcat per la continuïtat del pla que està duent-se a terme amb la renovació d’il·luminaries a led de baix consum en l’enllumenat de la via pública i per la instal·lació d’infraestructures fotovoltaiques d’autoconsum en els edificis públics.

Amb les ajudes de l’IVACE i el pla reacciona de la Diputació de València, Xeresa ha aconseguit durant l’exercici 2021 instal·lar plaques solars en tots els edificis municipals. Per això el proper exercici s’aconseguirà un estalvi considerable que permetrà una injecció de liquidesa a les arques municipals.

També es va comentar la reducció en les despeses corrents de les partides de reparació i conservació d’infraestructures i instal·lacions públiques. Fins ara moltes feines eren contractades a empreses, però amb la creació d’una borsa de treball a mitjans de 2021 per a cobrir llocs en la brigada de manteniment, s’ha aconseguit consolidar una plantilla de 5 peons de manteniment que realitzen totes les tasques competents del seu lloc de treball prescindint de la contractació dels serveis de professionals externs.

“L’estalvi en les despeses corrents ens permet oferir més i serveis públics de qualitat per a tot el veïnat”, ha assenyalat l’alcaldessa. Es continua amb la consignació de la partida d’acció social i les partides per realitzar activitats educatives als centres educatius, activitats culturals i esportives.

Per la part d’ingressos, l’import computat ve condicionat per les taxes/impostos del padró fiscal de l’exercici de 2021, no s’ha previst cap augment, per contra sí una baixada d’alguns d’ells. Com és les bonificacions en l’IBI i l’ICIO per aquells particulars que aposten per les energies renovables, instal·lant en el seu domicili infraestructures fotovoltaiques d’autoconsum de captació solar.

La modificació de les ordenances va ser passada en el plenari ordinari d’octubre i entra en vigor a partir de gener de 2022. A més es preveu aprovar bonificacions en altres impostos quina finalitat tinguen lluitar contra el canvi climàtic i aconseguir l’equilibri, benestar social i sostenibilitat per als contribuents.

L’Alcaldessa va concloure la seua exposició dient que “el projecte de pressupost compleix amb la normativa en matèria tributària i financera i amb la llei d’estabilitat pressupostària. I que el percentatge de la xifra d’endeutament està per davall del 75% que és el que ens marca la Llei i per tant disposem de capacitat financera positiva per fer front a les actuacions que s’inclouen en l’annexe d’inversions, sent una de les principals continuar les accions en la zona de la marjal de Xeresa, continuant amb el pla per a la millora de desaigüe”.

Articles relacionats