21.6 C
Gandia
Diumenge, 19 maig, 2024

Agricultura culpa als comerços de l’etiquetatge incorrecte de mandarines

Conselleria d’Agricultura indica que l’incorrecte etiquetatge d’algunes varietats de mandarines, denunciat el passat mes de febrer per La Unió de Llauradors, no ha sigut per culpa de les cadenes de distribució sinó dels operadors comercials que li les han subministrat.

Així de taxativa és la resposta de la Conselleria d’Agricultura; a través de la seua Direcció General d’Agricultura, en un escrit remès a La Unió en el qual especifica que “requerida la documentació dels sistemes de traçabilitat de les cadenes de distribució respecte a les mandarines posades a la venda, es constata que en la documentació comercial (factures i albarans de compra), consta indicada la/s varietat/s de la mandarina adquirida, tal com posteriorment s’indica en el mercat de venda a orri, i per tant no s’ha trobat cap evidència documental que ratifique l’incompliment denunciat en matèria de qualitat agroalimentària ni sobre la informació facilitada al consumidor, per la qual cosa no s’ha pogut iniciar procediment administratiu sancionador”.

En aquest sentit Conselleria d’Agricultura assenyala que “manca de base jurídica per a dur a terme actuacions sancionadores administratives respecte als incompliments assenyalats i qualsevol incompliment podria ser demandat pels titulars de la protecció comunitària davant els tribunals que corresponguen en cada cas, ja que per a protegir els drets del obtentor s’apliquen les disposicions civils i penals que estableixen les lleis nacionals de protecció”.

La Unió de Llauradors va sol·licitar el passat mes de febrer a la Direcció General de Comerç i Consum i a la d’Agricultura que iniciaren una recerca sobre l’etiquetatge que utilitzen les cadenes de distribució Aldi i Carrefour amb diferents tipus de mandarines i que podrien provocar distorsions varietales presumptament interessades.

En Aldi aquesta Organització Professional Agrària havia detectat que es venien mandarines a orri amb l’etiquetatge “Nadorcott Tang gold” (setmana del 5 al 10 de febrer, encara que la promoció continuava del 12 al 18 de febrer) i en la mateixa línia Carrefour realitzava una altra campanya de promoció de mandarines del 13 al 22 de febrer que etiquetava amb la denominació “Nadorcot-Tango”.

La Unió afirmava en el seu moment que tant la varietat Tang-gold/Tango com la Nadorcott són dues varietats completament diferenciades subjectes a llicència de plantació i comercialització (royalties) que han de pagar els citricultors per a poder plantar i comercialitzar aquestes varietats. Royalties que, d’altra banda, no són gens barats. En aquest sentit segons el parer de La Unió, a més de confondre al consumidor, es provocava un greu dany al productor, en aquest cas, als de la varietat Tang-gold/Tango. El motiu és que la Nadorcott és una varietat de mandarina que conté llavors, que no té la varietat de mandarina Tang-Gold. Són per tant varietats diferents i no es poden equiparar una a una altra, doncs l’absència de llavors fa la Tang-Gold comercialment més atractiva.

La resposta de Conselleria d’Agricultura aclareix la situació i posa de manifest que alguns operadors comercials tracten de confondre a les cadenes de distribució i als propis consumidors sobre el correcte etiquetatge dels cítrics.

Articles relacionats