Xeresa aprova un pla de recuperació de cases amb bonificacions del 75% al ICIO

El ple de Xeresa ha aprovat a proposta del govern de Compromís una modificació de l’ordenança fiscal que regula el ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) que contempla dues bonificacions importants.

Amb la proposta de l’lalcadia, la nova redacció de l’ordenança afectarà positivament a aquelles cases que han estat deshabitades en els darrers dos anys, tenen una atiguetat superior als 50 anys i responen a una tipologia tradicional de casa de poble.

Si el propietari actual o un nou propietari, que l’adquiresca o herete, presenta una sol·licitud de llicència d’obra acompanyada d’ una memòria tècnica que -tot i reformar- no altere l’estètica i tipologia de la típica façana i teulada, podrà beneficiar-se d’una bonificació del 75% de l’impost ICIO.

La finalitat que persegueix el govern local és la de afavorir les reformes integrals de cases abandonades fent-se atenent a una memòria o projecte redactat per un arquitecte o aparellador i respectant la tipologia de casa de poble.

El Pla de Recuperació de Cases s’inicia amb esta mesura i el proper pas serà una campanya informativa drigida als possibles propietaris interessats, a les empreses de reformes que habitualment treballen al municipi i als aparelladors i arquitectes que han signat treball en els darrers anys a Xeresa.

Bonificació fins el 90% en obres d’accessibilitat

Un segon canvi important de l’ordenança del ICIO que va proposar el govern local va ser la bonificació fins el 90% per a obres, instal·lacions i construccions que afavorisquen les condicions d’accés per a discapacitats a les seues cases o elements comuns privats. Caldrà evidentent, acreditar la necessitat i no es tracten d’obres per adaptar-se a normatives.

L’Ajuntament de Xeresa disposa del seu Pla Local d’Accessibilitat per facilitar el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda en espasi públics. Un Pla que ha anat desenvolupant en edificis públics, voreres i  passos de vianants. Ara, de forma coherent, l’alcaldia de Compromís entén que “toca ajudar més en les obres dels particulars” i per això s’ha augmentat la bonificació existent del 30% fins el 90%-

La proposta presentada a la Comissió d’Hisenda per  la regidora d’Hisenda i Administració,  Anabel Peiró, va rebre el dictament favorable de tots els grups i, posteriorment,el vot favorable de tots els regidors del plenari.

Et Pot Interessar