18 C
Gandia
Diumenge, 25 febrer, 2024

Xeraco convoca una beca per a mestres, educadors o treballadors socials

L’Ajuntament de Xeraco ha obert el termini per a optar a una beca l’objectiu primordial de la qual és la pràctica laboral formativa dels postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació. El termini finalitza l’11 de gener.
La beca està dotada amb un import de mil euros bruts mensuals (1.000,00 €) que s’abonaran en períodes vençuts, seran finançats per l’ajuntament. El període de durada de la beca serà de 6 mesos i s’adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre els persones aspirants que reunisquen els requisits abans
de finalització del termini de presentació de sol·licituds ,que entre altres són estar empadronat en el municipi de Xeraco almenys un any abans de la publicació de la present convocatòria, tenir 18 anys complits i una edat màxima de 35 anys complits en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i estar en possessió del títol d’Educador/a Social, Mestre/a o Treballador/a Social.
La convocatòria ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de València el 27 de desembre i  el termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies, comptats des de l’endemà al de la seua publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP. 

Articles relacionats