Villalonga treballa per l’accessibilitat del edifici de l’Ajuntament i la desaparició de les barreres arquitectòniques

«L’ajuntament de Villalonga treballarà sense descans perquè les barreres arquitectòniques desapareguen en tot el nostre poble, i el primer era l’ajuntament que és la casa de tots».

Després dels tràmits administratius escaients, finalment s’han iniciat les obres per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’ajuntament de Villalonga. Era aquesta una actuació molt necessària i desitjada, que comptava amb un pressupost pròxim als 130.000,00 € que ens permetrà avançar cap a la construcció d’un poble que tinga en compte a les persones amb problemes de mobilitat i per tant més accessible.

Amb aquesta actuació, que ve complementada amb la construcció de rampes d’accés i l’adequació dels serveis, l’ajuntament es convertirà en el curt termini en un edifici accessible per a les persones amb algun tipus de discapacitat física o que tinguen una mobilitat reduïda. Amb l’ascensor i les rampes previstes, qualsevol persona podrà accedir amb total normalitat a les diverses plantes de l’edifici i a la totalitat de les dependències municipals.

Les obres s’iniciaren el dimarts dia 9 de juliol i tenen una durada prevista de 4 mesos. Durant la construcció, els serveis administratius de l’ajuntament s’ubicaran a l’edifici multi uses.

Et Pot Interessar