19.9 C
Gandia
Dissabte, 18 maig, 2024

Vilallonga disposa del Pla de Mesures Antifrau

 

L’ajuntament de Vilallonga, és un dels primers ajuntaments de la  comarca de la Safor que té, el Pla de Mesures Antifrau aprovat des de febrer de 2022 i pensat per a la correcta gestió dels fons europeus que rebrà el nostre poble.

És un document obligatori per als ajuntaments que participen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per al desenvolupament dels fons Next Generation EU.

El Pla de Mesures Antifrau estableix els principis i les normes per a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos en aplicació dels fons europeus. És aplicable tant als qui fan tasques de gestió, control dels projectes i actuacions finançades amb aquests fons, com als beneficiaris de les ajudes o les actuacions de les quals siguen finançades amb aquests fons públics.

Després de la seua aprovació es va crear un Comité Antifrau per a assegurar una correcta aplicació de les mesures, que està integrat per personal municipal. El Comité és l’encarregat de realitzar una autoavaluació referent al seu risc de patir actuacions fraudulentes.

El Pla de Mesures Antifrau s’articula al voltant els quatre elements clau del cicle de lluita contra el frau: prevenció, detecció, correcció i persecució. Quant a la Prevenció, el Pla Antifrau planteja aprovar una declaració institucional sobre la lluita contra el frau. A més, proposa establir un codi ètic i de conducta dels empleats municipals i formar als empleats municipals en matèria antifrau.

Un altre dels elements claus és la Detecció. En aquest apartat, el Pla contempla verificar les declaracions d’absència de conflicte d’interessos i utilitzar el catàleg de banderes roges establides per la Comissió Europea, indicadors d’avís que poguera estar ocorrent una activitat fraudulenta. També, albergar una bústia de denúncia d’irregularitats en la seu electrònica del nostre ajuntament.

Tota la informació i el desenvolupament final d’aquest Pla en el Portal de transparència de la seu electrònica municipal a través de:
https://ayuntamientodevillalonga.sedelectronica.es/transparency/aee865e9-523e-4b10-b7eb-0b57f7821af7/

El Pla va ser elaborat per l’ajuntament de Vilallonga i subvencionat per Diputació de València i Generalitat Valenciana.

Articles relacionats