23.4 C
Gandia
Diumenge, 14 abril, 2024

Víctor Mansanet, alcalde de Simat, nou president de la Mancomunitat de la Valldigna

El Ple de la Mancomunitat de la Valldigna va celebrar la seua sessió constitutiva el dia 12 de setembre de 2019. En la mateixa sessió plenària, Josep Antoni Alberola Verdú va ser elegit president de la Mancomunitat per unanimitat dels assistents, manifestant-se la voluntat unànime d’establir que la Presidència seria assumida rotatòriament pels alcaldes dels tres municipis mancomunats, per terminis equivalents.

Durant aquest període de temps, des de la Mancomunitat s’han dut a terme diferents accions. Destaca, entre tots els projectes, el relacionat amb la recuperació de les riberes del riu Vaca. Mitjançant un conveni amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’han portat a termes diverses actuacions. En aquest moment s’està eliminant la canya del segon sector, mentre es prepara ja la reforestació del primer tram. Aquest projecte és cabdal dins la política mediambiental a la Valldigna.

El Programa d’incentius a la contractació de les persones joves per les entitats locals en el marc del sistema nacional de garantia juvenil, en el 2019/2020 i en el 2020/2021 ha donat l’oportunitat de treball i formació a una sèrie de joves de diverses especialitats, els quals han donat un servei necessari als tres pobles mancomunats.

La Mancomunitat ha entrat en el pla concertat de joventut 2019/2023 de municipalització de les polítiques de joventut. S’ha creat una àrea específica i s’ha contractat una tècnica.

Actualment es treballa en la creació del pla de joventut, projectes de foment de la participació, i una diversitat d’activitats. La Mancomunitat és receptora de diverses subvencions, com per exemple, des del 2020, la de cultura de la Diputació (SARC), participant així en la programació cultural dels pobles. Entre les activitats en les quals es participa cal destacar al festival Conta-escoltes.

Altres subvencions es destinen a altres menesters, com per exemple la compra d’una retroexcavadora que donarà servei als tres pobles. La consolidació de la plaça d’arxiver també s’ha realitzat en aquest període. Cal assenyalar que per llei s’està obligat a tindre aquest personal tècnic en plantilla als ajuntaments, més tenint en compte que els arxius pertanyen al Patrimoni Nacional, i necessiten un tractament acurat.

En aquests moments es treballa en el procés selectiu d’una sèrie de places, un arquitecte, un enginyer industrial i un pèrit agrònom, que passaran a formar part de la plantilla de la Mancomunitat, així com un tècnic forestal.

Entre els projectes que s’han encetat i que en aquests moments es troben en processos d’elaboració d’estudis tècnics, està l’establiment d’un nou sistema de recollida de residus mancomunat per als tres pobles. Un sistema que permeta ser més eficients pel que fa a la taxa de separació en origen i als costos del servei.

D’aquests darrers dos anys, si cal destacar algunes de les línies d’acció, com és el desenvolupament del conveni signat amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant el qual la Mancomunitat s’encarrega de realitzar la programació cultural al Monestir de la Valldigna. S’ha creat un Centre Internacional de Música Medieval (CIMM), el qual té repercussió internacional, esdevenint en poc temps un centre capdavanter en l’ensenyament de la música d’aquest període. De fet, entre l’alumnat hi trobem músics d’Israel, Bielorússia, Austràlia, Letònia, Mèxic, Veneçuela, Argentina, entre altres.

Els concerts han aplegat a músics internacionals de la talla d’Arianna Savall o Eduardo Paniagua, entre altres. Diverses revistes, tant de l’estat espanyol com d’altres països han publicat articles i reportatges sobre el CIMM. El Festival Internacional Medieval Infantil i Familiar (FIMIF) és una proposta pionera que ja compta amb una primera edició. A més, es complementa la programació amb altres músiques i conferències. Aquesta gestió ha permés que el Monestir gaudisca en aquests moments d’una programació dinàmica, prestigi i gran acceptació de públic.

Articles relacionats