Una nova Sentència contra l’Ajuntament d’Oliva per no actuar

– Un cúmul d’inactivitats de l’Ajuntament deriven en una Sentència d’Execució forçosa que també s’està incomplint

– Segons PRO «La falta d’organització de l’Administració i la desídia del Govern de Compromís-PSOE comença a tindre greus conseqüències sobre el patrimoni municipal, els interessos generals i la confiança amb la institució»

PRO ha fet saber que l’Ajuntament d’Oliva ha sigut condemnat doblement pels tribunals per un cúmul d’inactivitats flagrant. La setmana passada es va retre compte, a la Comissió d’Urbanisme, de la Sentència dictada pel Jutjat de el Contenciós Administratiu  4 de València en la que s’ordenava l’Execució forçosa contra l’Ajuntament per no donar compliment a una Sentència dictada en setembre de 2020, en la qual s’obligava a aquest a netejar la parcel·la on s’ubiquen els fonaments del Centre Ecumènic, en Oliva Nova.

La sentència de setembre condemnava a l’Ajuntament d’Oliva a «procedir a l’adecentament del solar i la seua construcció (centre Ecumènic), adoptant les mesures necessàries per a evitar la propagació d’insectes i roedors, i per dotar l’immoble de les degudes condicions de salubritat, ornat i seguretat».

El febrer de 2018, la comunitat de veïns d’un bloc de vivendes ubicades just enfront del solar on estan les restes del que anava a ser el Centre Ecumènic va demanar a l’Ajuntament d’Oliva que netejara el solar (propietat municipal) per problemes amb insectes, rates i perillositat de l’espai.

L’Ajuntament d’Oliva no va donar cap contestació i la comunitat de veïns va presentar un recurs de reposició contra la presumpta desestimació de la seua demanda. A aquest recurs, l’Alcalde, David González, tampoc va donar cap resposta.

Davant aquesta situació, els veïns decideixen elevar la seua demanda al Jutjat del Contenciós Administratiu. El setembre de 2020 es va dictar sentència (Sentència 216/2020), que esdevindria ferma en octubre del mateix any, en la qual es condemnava a l’Ajuntament a adoptar les mesures necessàries per adecentar la construcció inacabada (el projectat Centre Ecumènic) i el solar que ocupa, de propietat municipal.

Respecte a aquesta Sentència tant l’Alcalde, David González, com la Vicealcaldessa, Ana Morell, van dir als mitjans que estaven valorant les distintes possibilitats per resoldre el problema amb l’estructura del que anava a ser el Centre Ecumènic. Al novembre de l’any passat, «estaven estudiant-ho».

Han transcorregut els mesos i encara no s’ha actuat. S’ha finalitzat el termini establit pel jutjat per acomplir la Sentència i l’Ajuntament no ha fet res. Raó per la qual els veïns van tornar a elevar als tribunals aquesta flagrant inactivitat de l’Ajuntament d’Oliva… i han tornat a guanyar: El Jutjat del Contenciós Administratiu  4 de València, el passat 26-01-2021, va dictar Execució forçosa contra l’Ajuntament d’Oliva per incompliment de la Sentència i li donava un mes per a complir-la.

Aquesta última sentència, la de l’Execució forçosa, es va dictar el 26 de gener de 2021. Com que és una execució forçosa, el tribunal va donar a l’Ajuntament un mes per procedir a l’adequació del solar i la construcció, dotant a l’immoble de les condicions de seguretat, salubritat i ornat que exigeix la Llei del Sòl (RDL 7/2015). (també la LOTUP)

Joan Mata, regidor de PRO: «El mes passat coneixíem una condemna contra l’Ajuntament d’Oliva per inactivitat: una veïna que havia denunciat fins a 3 vegades el tapament d’unes séquies i l’Ajuntament no havia fet res. Ho va portar als tribunals i va guanyar. Ara ens trobem davant un cas igual, però amb la gravetat de què no s’està actuant ni amb una ordre d’Execució forçosa. La desídia d’aquest govern és de dimensions estratosfèriques».

«Va ser en la Comissió d’Urbanisme celebrada el 22 d’abril de 2021 quan el Govern va informar l’oposició d’aquesta última Sentència. S’informa tard i mal. Molt mal. Si la Sentència fou dictada el 26 de gener de 2021, suposem que l’Ajuntament seria notificat a principis de febrer, moment en el qual començaria a computar-se el termini d’un mes per complir a l’Execució forçosa. Així les coses, l’Ajuntament ha tornat a incomplir una Sentència» han assenyalat des de PRO.

En la mateixa Sentència s’establia que, si l’Ajuntament incomplia, el tribunal aplicaria multes coercitives d’entre 150 i 1500 € mensuals (fins que es complira); que es podrien exigir responsabilitats penals per incompliment de Sentència; i que es podria incrementar en dos punts l’interés legal a devengar si s’apreciava falta de diligència en el compliment.

«De totes aquestes circumstàncies, que generen un impacte directe contra el patrimoni municipal i l’honorabilitat de la institució, als regidors de l’oposició se’ns informa passats 3 mesos (!). És una irresponsabilitat greu de l’Alcalde d’Oliva, David González» assenyalen des de PRO.

Joan Mata, regidor de PRO: «Portem tota la legislatura protestant contra les formes obscurantistes del Govern d’Oliva, però ara estem aplegant a un nivell sense precedents. Se’ns informa 3 mesos tard d’una Sentència contra l’Ajuntament. La qual cosa ens fa pensar malament: el Govern d’Oliva no fa els deures. Preocupats per les fotos, no s’està donant prioritat a les obligacions que té l’Ajuntament. No és que no informen, és que s’amaguen per no retre compte dels incompliments que van acumulant-se».

El representant de PRO en la Comissió d’Urbanisme, Joan Mata, va mostrar la seua preocupació davant aquest cúmul d’irresponsabilitats del Govern i va demanar explicacions pel que estava ocorrent. El govern va dir que «continua fent l’estudi per procedir a l’adequació del solar del Centre Ecumènic».

L’«estem estudiant-ho?», elevat a la màxima potència. Set mesos després de la primera sentència, l’Ajuntament continua estudiant com procedir en el dit solar. I no sols això, davant una ordre judicial d’Execució forçosa en la qual, obliga a l’Ajuntament a actuar en el termini d’un mes i a informar immediatament de com pensa procedir per complir a la Sentència, el govern d’Oliva «està estudiant-ho».

Joan Mata, regidor de PRO: «Com la vaca que mira el tren passar a gran velocitat, Alcalde i Vicealcaldessa romanen impassibles mentre l’Ajuntament acumula sentències judicials, amb les consegüents despeses de pagament de costes i defensa jurídica. Estem denunciant-ho fa molt de temps: aquest govern no està centrat en el fet important i la Sentència del mes passat i aquesta en són bona mostra».

Et Pot Interessar