UNA EXPOSICIÓ MOSTRA ELS ESPORTS TRADICIONALS VALENCIANS DES DELS PUNTS DE VISTA CULTURAL I DIDÀCTIC

La Universitat de València, a través del Vicerec¬torat de Participació i Projecció Territorial, en col•laboració amb l’àrea d’Esports de la Diputació de València mostra amb l’exposició “Esport tradi-cional valencià i Territori” les principals modali¬tats d’esport autòcton presents en el territori va¬lencià a partir de les aportacions d’una trentena d’investigadors i investigadores de la Universitat i d’altres especialistes en divulgació popular.

«Les Cares del Vent» al Palau Ducal de Gandia