14.2 C
Gandia
Dissabte, 2 desembre, 2023

Tavernes: Procés d’admissió i matricula per al curs 2020-2021

– Segons el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, el procés d’admissió pel curs 2020-2021 serà telemàtic.

El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, FP Bàsica, FP de Grau Mitjà i Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).

Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

eDNI, amb el seu respectiu lector.

Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

És recomanable que us doneu d’alta (sols un certificat per família) amb algun dels sistemes de verificació d’identitat esmentats anteriorment, donat que és imprescindible per a dur a terme la sol·licitud d’admissió del teu fill/a en qualsevol centre educatiu.

No obstant, en aquests moments i fins que no s’inicie la Fase 1 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, només estan autoritzats desplaçaments per causa de força major o situació de necessitat, entre altres contemplats per l’art. 7 del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per tant, no es donaran cites prèvies per a expedir certificats digitals ACCV i es recomana accedir a Cl@ve.

CALENDARI D’ADMISSIÓ CURS 2020/2021

Presentació sol·licituds d’admissió Educació Infantil i Primària: 8 al 16 de juny.

Presentació sol·licituds d’dmissió Educació Secundària i Batxillerat, FP Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior: 17 al 25 de juny.

Articles relacionats