16.5 C
Gandia
Dimarts, 16 abril, 2024

Tavernes esta preparada per a l’inici de curs amb totes les mesures de seguretat

Els centres educatius de Tavernes ja estan preparats per a obrir les seues portes a setembre. Amb totes les mesures de seguretat, protecció i higiene. Concretades en l’augment de professorat, la reducció de ràtios, l’establiment de grups de convivència estables i de grups d’alumnes amb distància interpersonal d’un metre i mig. A més  les mesures d’higiene, la desinfecció dels centres educatius, la senyalística dels espais comuns del centre, el menjador escolar, el transport escolar, les mesures per al pati i l’establiment de l’espai COVID-19 en cada centre educatiu.

A Tavernes els centres s’han pogut organitzar i han rebut els recursos humans necessaris per a poder garantir que el 100% de l’alumnat tinga una educació totalment presencial a tots els nivells educatius.

Els centres educatius planificaran la tornada a classe progressiva entre el 7 i l’11 de setembre. Cada centre informarà les famílies dels dies i horaris d’incorporació d’alumnat als centres educatius.

Per tal de garantir la seguretat i seguint instruccions d’inici de curs, els centres esglaonaran les entrades i eixides d’alumnat,  així com en alguns centres educatius es faran patis diferenciats tant pel que fa a l’espai i a l’horari.

Respecte al professorat, a les escoles i instituts del nostre municipi, s’ha augmentat en 13’4 mestres i professors més per poder reduir ràtios i prestar una atenció més personalitzada a les aules.

Pel que fa a la baixada de ràtios i a la seguretat a les aules, aquestes tindran amb caràcter general un màxim de 20 alumnes per aula fins a 4t de primària. De cinqué endavant, es garantirà una distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre alumnes.

Seguint instruccions de les autoritats competents, els centres educatius han estat desinfectats, compten amb protocols d’actuació i amb plans de contingència adaptats a cada centre. Entre les mesures de seguretat i higiene que es duran a terme a les escoles i instituts destaquen les següents:

Serà obligatori dur mascareta per part del professorat, el personal dels centres i l’alumnat a partir de 6 anys en tots els espais educatius.

Els centres estaran oberts tot el curs assegurant els seus serveis a menors amb necessitats especials o famílies vulnerables. El personal reduirà a l’imprescindible la seua presència en el centre.

Es designarà una persona responsable per a tot allò relacionat amb la #COVID19.

Es mantindrà una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres.

En educació infantil i en primer cicle de primària, l’alumnat s’organitzarà en grups de convivència estable i no s’aplicarà la limitació de distància.

La mascareta serà obligatòria a partir de 6 anys.

Es realitzarà una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa.

S’intensificarà la neteja dels centres, especialment en els banys i superfícies de major ús.

Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions, almenys durant 10-15 minuts.

Als menjadors serà obligatori mantindre la distància interpersonal d’almenys 1,5 metres, excepte entre els alumnes/as del mateix grup de convivència estable.

Al transport escolar serà obligatori l’ús de mascareta a partir de 6 anys i recomanable entre els 3 a 5.

Es prendrà la temperatura corporal a tot l’alumnat i el personal de manera prèvia a l’inici de la jornada. Si això es fa en el centre educatiu, haurà de dur-se a terme evitant aglomeracions.

Les persones que tinguen símptomes compatibles amb la #COVID19 no acudiran al centre.

D’altra banda i per tal de reforçar l’activitat educativa, cultural i esportiva del nostre alumnat, s’ha destinat una inversió de 32.000 euros per a la realització d’activitats extraescolars.

A més, s’augmentarà la inversió en despeses dels centres educatius, amb un augment de 72.582 euros més per què els centres de la nostra localitat puguen adaptar-se a les noves situacions que es donaran amb motiu de la pandèmia.

Articles relacionats