15.4 C
Gandia
Dijous, 8 desembre, 2022

Simat: “Unanimitat per a no lliurar el romanent de tresoreria i superàvit al Govern Central”

– La proposta del Govern Central representa un retrocés per al municipalisme i l’autonomia local

La Corporació Municipal de Simat de la Valldigna va aprovar per unanimitat el passat dimarts, 8 de setembre, en el Ple extraordinari, a instància dels grups del PP i Compromís, una moció sobre el lliurament de romanent de tresoreria i superàvit al Govern de l’Estat espanyol proposada per Esquerra Unida-Simat Unida i Socialistes de Simat de la Valldigna.

L’equip de govern considera que la proposta suposa una nova recentralització i, a més, representa un retrocés per al municipalisme i l’autonomia local. Per això, els diferents membres van acordar no lliurar el seu romanent de Tresoreria al Govern d’Espanya, ja que contradiu l’acord de coalició subscrit entre PSOE i Unides Podem, en què s’assenyala que “ampliarem les capacitats i competències dels governs locals, garantint el respecte de l’autonomia local i enfortint el paper dels municipis”.

A més, insten al Govern a constituir la Mesa de Treball Tècnic amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i, per altra banda, a derogar les restriccions imposades per la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La Corporació també ha demanat al Govern que es reforme la Llei de Bases de Règim Local, es dote els ajuntaments de nous mecanismes i recursos addicionals i, per últim, s’elimine la limitació de despeses per a la contractació d’empleats públics amb l’objectiu de “reforçar la plantilla municipal per fer la poda i donar un millor servei al veïnat“, segons declara l’alcalde de Simat de la Valldigna, Víctor Mansanet.

Articles relacionats