20.5 C
Gandia
Dimarts, 4 octubre, 2022

Simat es mobilitza per evitar la reducció de jornada al centre sanitari

– L’Ajuntament de Simat recull firmes contra el retall de jornada de la funcionària que atén als pacients del seu centre sanitari

L’Ajuntament de Simat continua amb el seu malestar per la falta d’atenció pediàtrica i ell retall d’hores de la funcionària administrativa de Sanitat que feia jornada completa al seu Centre de Salut i que ara ha vist retallat el seu horari, havent de deixar el seu lloc de treball a les 12:30 h i deixant per tant desatesa a la població pel que resta de dia.

La institució, amb el seu alcalde Víctor Mansanet com a màxim representant, ha enviat cartes oficials reclamant la restitució del servei que per conveni li pertoca a Ana Barceló, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública; Carmen López, directora General de Recursos Humans de Sanitat; Isaura Navarro, secretària Autonòmica de Sanitat; i Rosa Maria Andrés, directora d’Atenció Primària de Gandia.

A més a més, l’Ajuntament també ha començat una recollida de firmes entre tota la població de Simat per fer pressió ciutadana i aconseguir així el que creu just: obertura d’atenció de Pediatria i una persona a temps complet atenent als pacients al seu centre sanitari.

L’alcalde de Simat, Víctor Mansanet, no amaga la seua preocupació “per la falta d’atenció als pacients en Pediatria i en l’àrea administrativa del Centre Auxiliar de Salut de Simat, la qual cosa afecta la qualitat del servei mèdic i entrebanca la normal atenció sanitària. Aquesta situació provoca desorientació i desesperació en els pacients, i dificultat el normal desenvolupament de la labor del personal mèdic i d’infermeria”.

L’Ajuntament de Simat va subscriure el 18 de gener de 2021 un conveni amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació d’assistència sanitària ambulatòria, el qual reconeix que el servei ha d’estar cobert “pel personal dependent de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat en horari de 8 h a 15 h i exclusivament per al manteniment del servei sanitari del municipi de Simat”.

Fa uns dies se li ha ordenat a la funcionària administrativa de Sanitat destinada al Centre Auxiliar de Simat, per part d’Atenció Primària del Departament de Salut de Gandia, “partir la seua jornada laboral amb un altre municipi pròxim de menor nombre d’habitants (1.400) que Simat de la Valldigna (3.400 habitants)”, declara Mansanet.

El conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Conselleria es limita, d’acord amb la clàusula primera, al “manteniment del Centre de Salut”. En la clàusula segona del conveni s’estipula que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, propietari del local, “es farà càrrec del manteniment del centre i sufragarà les despeses de funcionament (electricitat, aigua, neteja, etc.) i de conservació del local”.

Per altra banda, el servei de Pediatria es prestava a Simat, des de 2008 i fins a 2016, durant 4 dies, 4 hores al dia. Amb data 1 de juny de 2018, l’alcalde va transmetre a la Direcció d’Atenció Primària del Departament de Salut de Gandia, acompanyada de 116 firmes, una queixa en què s’advertia la reducció horària. En l’actualitat, aquest servei ha deixat de prestar-se a Simat i els menors han de traslladar-se al Centre de Salut de Tavernes de la Valldigna, amb les dificultats que això suposa per a la conciliació familiar. En el mateix escrit de 2018 s’advertia també de la retallada de l’horari de l’administrativa que atén els usuaris i usuàries.

Per tot açò, “instem a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a restituir el servei de Pediatria i cobrir-lo amb personal competent com més prompte possible en jornada completa, pel bé dels pacients del Centre de Salut de Simat, dels professionals sanitaris que els atenen i a fi de prestar un millor servei i de major qualitat”, declara Mansanet.

Articles relacionats