Sanitat reprén els tallers de raspallat i les revisions dentals adaptant-los a les exigències sanitàries derivades del coronavirus

– Els i les professionals es protegeixen amb màscares FFP2, doble parell de guants, protecció ocular i facial, capell i bata

– L’equip de protecció es renova després de cada exploració i l’alumnat s’higienitza les mans amb gel

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha représ el Programa de Salut Bucodental Infantil, que duu a terme la Direcció General de Salut Pública en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, els i les professionals docents i les unitats odontològiques, després d’adaptar-ho a les exigències sanitàries derivades de la pandèmia del *coronavirus.

D’una banda, s’han représ els tallers de raspallat dental amb col·lectius en situació de vulnerabilitat i, per un altre, s’han représ les revisions orals en els centres escolars realitzades per higienistes dentals i odontòlegs/as.

Per a la directora general de Salut Pública i Addicions, Ofèlia Gimeno, el programa és bàsic per a «detectar de manera precoç factors de risc i evitar des d’edats primerenques possibles problemes de salut oral, així com per a impulsar l’adopció d’hàbits adequats d’alimentació i higiene dental».

Es tracta d’una importància que confirma la directora general d’Assistència Sanitària, María Amparo García Layunta, qui destaca la intensa labor d’adaptació assistencial desenvolupada per a poder reprendre en les millors condicions de qualitat i seguretat el programa, tant per al col·lectiu de professionals dels àmbits sanitari i educatiu, com per a l’alumnat.

«En temps de la COVID-19, l’esforç d’adaptació dels i les professionals sanitaris que dinamitzen les activitats i programes de promoció de salut, en l’àmbit educatiu, ha requerit de manera paral·lela d’una actualització i adequació de l’oferta d’activitats per a adaptar-les a la nova normalitat, unes modificacions la fi última de les quals és garantir la protecció tant de l’alumnat com dels i les professionals», explica García Layunta.

Així, els tallers de raspallat dental s’organitzen de manera presencial o, en el seu cas, virtual. En els presencials, totes les persones participants es desinfecten les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de l’esbandida fluorada, i s’explica detalladament la tècnica de raspallat de la forma més interactiva i participativa possible, fins que les circumstàncies sanitàries permeten incloure la pràctica del raspallat en si.

Durant la formació, els i les professionals porten màscares FFP2, doble parell de guants, protecció ocular i facial, capell i bata. S’empren, a més, recipients adequats per a rebutjar el material emprat durant la sessió (bosses i contenidors de plàstic).

Entre una exploració i la següent, els professionals es canvien l’equip de protecció individual mentre que l’alumnat s’higienitza les mans amb gel.

A més, des de setembre, s’han représ les exploracions en centres docents a alumnat de l’últim curs d’Infantil (5 anys) i de 1r de Primària.

Abans de la revisió, es verifica que cap dels o les menors presenta temperatura per damunt 37,5 °C, tos seca, dolor faringi, congestió nasal, fatiga, mal de cap, miàlgia, hipogèusia, anòsmia, diarrea, molèsties digestives o malestar general.

Si no hi ha símptomes, es realitza la revisió bucodental adoptant totes les mesures de protecció necessàries.

En cas d’existir algun símptoma, s’aconsella a la família acudir al pediatre i se cita en consulta odontològica al xiquet/a transcorreguts 14 dies almenys des de la desaparició d’aquests.

Malgrat les dificultats, en el curs 2019/2020, en Educació Infantil van realitzar el taller de raspallat 11.734 alumnes/as.

Educació bucodental, rendiment escolar i autoestima

La càries en les dents de llet, segons les persones expertes, és el principal factor de risc de càries en les dents definitives i tenen un gran impacte negatiu en la qualitat de vida de les persones. Afecten en aspectes del llenguatge (dificulten la pronunciació de paraules) i al rendiment escolar (per les molèsties dentals o el dolor). A més, interfereixen en l’alimentació i afecten l’autoestima i el desenvolupament emocional (somriure, halitosis).

Ara bé, aquestes malalties orals poden previndre’s amb hàbits d’alimentació i higiene dental adequats i amb el contacte freqüent de les dents amb fluor a les concentracions establides. Així, en edats d’un a cinc anys, les persones expertes aconsellen principalment evitar aliments amb sucres ocults i acostumar a calmar la set del xiquet/a amb aigua. A més, recomanen un raspallat després dels menjars, després de prendre begudes ensucrades i després de la ingesta de xarops o aerosols. D’altra banda, aconsellen utilitzar un raspall dental infantil, posant un poc de pasta dental amb 1000 ppm de fluor de la grandària d’un pésol a partir dels 3 anys.

Finalment, per a previndre malalties orals en edats de sis a catorze anys s’aconsella portar una alimentació equilibrada, supervisar el raspallat dental fins que tinga suficient destresa utilitzant pasta dental amb més de 1000 ppm de fluor i acudir a les revisions de les consultes d’odontologia, entre altres recomanacions.

Et Pot Interessar