RTVV VAL 39 MILIONS D’EUROS

Així consta en l’Informe de la Comissió de Liquidació de RTVV SAU sobre l’estat, la valoració i funcionalitat dels béns, drets i actius en l’entitat, que els membres d’aquesta comissió, Francisco Gómez, Agustín Arenas, Ignacio Baixauli, van lliurar dilluns passat a les Corts.

En l’informe assenyalen que el fons documental del que disposa RTVV és «extensíssim», però el seu valor a l’efecte de realització «no és significatiu». Les existències corresponents a produccions alienes es valoren en 5.318.480 euros, i les referents a drets d’antena lliurats, en 1.581.554 euros.

El document també explica que la societat ha interposat reclamació econòmic-administrativa davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de València contra la liquidació practicada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sol·licitant la seua anul·lació i la devolució de la quantitat ingressada, que ascendeix a 1.365.976,40 euros.

Durant l’exercici 2016 es preveu que haurà de procedir-se a l’abonament de les quantitats corresponents a la paga extra dels antics treballadors per l’exercici 2012. A data d’emissió de l’informe queden pendents de pagament les quantitats aprovades per a l’exercici 2015, per incidències en les sol·licituds dels extreballadors, per import de 118.927,61 euros. De la mateixa manera, la quantitat corresponent al 50 per cent de la paga extra, que haurà d’abonar-se en els pròxims mesos, ascendeix a 1.551.269,98 euros.

Els liquidadors, que han de remetre a les Corts almenys cada dos mesos informes sobre RTVV, adverteixen en l’últim que han elaborat, datat el 26 de febrer, del «escàs temps» que han tingut per a fer-ho, així com de la «molt escassa informació» amb la qual han disposat.

De la mateixa manera, van criticar que hi ha hagut un «bloqueig informàtic» que els va impedir accedir a la comptabilitat de l’empresa fins a mesos després de prendre possessió dels seus càrrecs, i van indicar que no van tenir un informe escrit de l’anterior equip liquidador.

Et Pot Interessar