18 C
Gandia
Dimarts, 21 maig, 2024

Projecte Oliva denuncia que la reparació del sostre de la caseta del passeig ha costat 5 voltes més del preu corrent

  • Projecte Oliva ha demanat explicacions a Ana Morell en el Plenari, ja que, el contracte de les obres, en comparació amb els preus marcats per l’Institut Valencià de l’Edificació, és cinc voltes major

Projecte Oliva ha portat a l’últim plenari de la legislatura quins han estat els costos de la substitució del sostre de l’antiga caseta de control de l’Estació d’Oliva (caseta d’Afisa), al passeig Joan Carles I.

«No m’hauria agradat portar aquest tema a l’últim plenari de la legislatura, però no tenim més remei. Les obres estan acabant i quan hem revisat els costos de les distintes partides ens hem tirat les mans al cap», apuntava el regidor de Projecte Oliva, Joan Mata.

Les obres adjudicades per la regidoria de patrimoni, que dirigeix la vicealcadessa d’Oliva, Ana Morell, del PSOE, han tingut un cost de 43.420’93€, per a un termini d’execució de 2 mesos. Uns costos molt superiors als que, segons les bases de dades de preus de la construcció (bases consultades per arquitectes i aparelladors per pressupostar les obres) deurien haver sigut.

«Hem consultat les bases de dades de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) i Bases de Dades de Preus de la Construcció, i a l’Ajuntament d’Oliva ens han cobrat els treballs molt per damunt del que costa normalment», indicava Mata.

“El preu del desmuntat de la cobertura de la placa de fibrociment, amb alt índex d’amiant és de 28’61 € el m2, i a l’ajuntament d’Oliva ens han cobrat 283’15 € el m2. En total hem pagat per eixa operació 4.770’51 € quan a preu corrent ens hauria d’haver costat 482’08 €”.

“El desmuntat per mitjans manuals del tauler de la coberta te un preu corrent de 4’81 € el m2, i a l’ajuntament d’Oliva ens l’han cobrat a 93’27 €. En total hem pagat per eixa operació 1.571’41 €, quan a preu corrent hauríem d’haver pagat 81’05 €”.

“El tauler de plaques d’aglomerat de fusta clavat sobre llistons te un cost corrent d’11’36 € el m2, i a l’ajuntament d’Oliva ens l’han cobrat a 148’64 €. En total hem pagat 3.433’58 €, i ens hauria d’haver costat 262’42 €”.

“La coberta de peces de tegola americana te un cost corrent de 26’67 €, i l’ajuntament l’ha pagada a 185’23  €. En total hem pagat 4.278’81€, i a cost corrent hauríem d’haver pagat 616’17 €”.

“I el més escandalós de tot és el cost de l’entaulat de coberta amb taules de fusta, que te un cost corrent de 30’50 € el m2 i la regidora de patrimoni l’ha pagat a 496’31 € el m2. Oliva hauria d’haver pagat 704’55 € i s’ha pagat 11.464’76 €. És molt més!” ha assenyalat Mata.

Concepte

Preu m2 pagat per l’Ajuntament d’Oliva

Total pagat

Preu m2 IVE

Preu corrent

Desmuntat de la cobertura de la placa de fibrociment

283’15€

4.770’51€

28’61€

482’08€.

Desmuntat manual del tauler de la coberta

93’27€

1.571’41€

4’81€

81’05€.

Tauler de plaques d’aglomerat de fusta

148’64€

3.433’58€

11’36€

262’42€

Coberta de peces de tegola americana

185’23€

4.278’81€

26’67€

616’17€

Entaulat de coberta amb taules de fusta

704’55€

11.464’76€

30’50€

496’31€

Taula comparativa de costos

A aquests costos caldria sumar-li el capítol de gestió de residus i el de seguretat i salut, a continuació una taula comparativa dels costos per capítols perquè s’entenga millor. Els números són els següents:

Costos per capítols del projecte d’obra

Costos pagats per l’Ajuntament

Costos segons IVE

Cap.1 Demolicions

6.341’92€

563’13€

Cap.2 Aïllaments

1.151’92€

(s’estima similar)

Cap. 3 Cobertes

20.036’48€

2.732’74€

Cap. 4 Gestió de residus

657’95€

(s’estima similar)

Cap. 5 Seguretat i Salut

2382’00€

941’8€

Total

30.570’28€

6.047.54€

Taula comparativa per capítols: es multipliquen els costos x5

«No és que hàgem tingut un cost un poc per damunt del que s’indica a les bases de dades, que pam dalt, pam baix, podria ser raonable. És que estem parlant d’una multiplicació de costos que obliguen a demanar una explicació. És 5 voltes més», apuntava Mata.

En total, el cost de les obres és de 30.570’28 € i, segons el que s’indica a l’IVE i Bases de dades de construcció a la C. Valenciana, aquestes obres haurien d’haver costat 6.047.54€. És de més de 5 voltes més.

Els costos indicats són només els costos de materials i de treballs. Cal sumar-li el percentatge d’IVA (21%) i del Benefici Industrial (19%) que ascendeixen a 7.639’51€ d’IVA i 5.808’35€ de Benefici Industrial. En total, els costos ascendeixen a 44.018’14€, havent-se adjudicat directament per 43.420’93€.

Des de Projecte Oliva han finalitzat la denuncia assenyalant que “en el cas dels taulells del Passeig ja vam alçar la veu perquè els costos eren molt exagerats. En aquest cas, el de la reparació de la caseta del passeig, és una situació molt pareguda, en la que els costos s’han multiplicat per cinc”.

Articles relacionats