24.7 C
Gandia
Divendres, 1 juliol, 2022

Personal autònom i microempreses ja poden accedir a través de l’IVF a préstecs al 0%

– El Institut Valencià de Finances modifica les condicions de les seues línies de finançament bonificades per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi de COVID-19

– Es pot accedir a diners nous (no sols per a refinançament) amb el qual cobrir despeses d’explotació, elements patrimonials d’actiu circulant i inversió

– Durant els dos primers dies d’aplicació, les línies Pime i Gran Empresa han rebut sol·licituds per valor de 44,1 milions

El Institut Valencià de Finances (IVF) ha modificat les condicions de les seues línies de finançament bonificades per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi del COVID-19 i permetre així que personal autònom, microempreses, pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana puguen finançar-se en les millors condicions.

La pandèmia està ocasionant una acusada disminució de l’activitat econòmica, amb greus conseqüències potencials per als autònoms i empreses de la Comunitat Valenciana. En aquest context, el Consell ha considerat fonamental flexibilitzar les condicions del finançament atorgat per l’IVF, a fi d’injectar liquiditat de manera urgent al teixit productiu, i així sostindre l’ocupació, facilitar el pagament dels costos fixos d’autònoms i empreses, i evitar tancaments empresarials o cessaments d’activitat.

Des de dilluns passat, l’IVF ve aplicant noves condicions a les seues línies de finançament bonificades. En concret, es redueix el cost del finançament, i s’ofereix a totes les empreses la possibilitat de finançar fins al 100% les despeses de l’explotació.

Les bases per les quals es regeixen aquests productes financers poden ser consultades en la web de l’IVF (consultar ací) i la seua tramitació es realitza a través de la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací).

Línia bonificada IVF-Autònoms i Empreses

A través de la línia de finançament bonificat IVF-Autònoms i Microempreses, les persones o empreses beneficiàries poden accedir a préstecs d’entre 25.000 i 750.000 euros, a un interés d’Euríbor + 0%, a un termini de fins a 10 anys i amb fins a 2 de manca.

A fi de cobrir el cost de l’aval imprescindible per a accedir a aquesta línia, els préstecs atorgats a l’empara de la mateixa compten amb un Tram no Reembossable que varia en funció dels anys de l’operació, i que resultarà de multiplicar per 0,9% el valor nominal del préstec i el termini de venciment de l’operació.

Cal destacar que per a les operacions acollides a aquesta línia de finançament no es requereix perfectibilitat, però sí que han de comptar amb un aval bancari o d’Afí-SGR Comunitat Valenciana. La tramitació d’aquest aval ha de ser prèvia a la sol·licitud del finançament bonificat en l’IVF.

En aquest sentit cal destacar que Afí-*SGR Comunitat Valenciana, entitat que compta amb una dilatada experiència en la tramitació d’avals per a operacions de l’IVF, es converteix en un vehicle essencial. Per això la Generalitat està reordenant les seues prioritats pressupostàries per a injectar 17 milions d’euros addicionals al Fons de Provisions Tècniques d’aquest organisme, per a elevar així la seua solvència i facilitar la seua labor de finançament.

Línia bonificada IVF-Pime

A través de la línia de finançament bonificat IVF-Pime, els beneficiaris poden accedir a préstecs d’entre 25.000 i 1.500.000 euros, a un interés que pot oscil·lar entre el 0% i l’1% depenent de la qualificació creditícia de l’empresa. El termini d’aquestes operacions podrà oscil·lar entre 5 i 10 anys, amb fins a dos de manca.

Aquestes operacions requereixen un estudi de perfectibilitat previ, que ha de ser sol·licitat a través de la web de l’IVF. Una vegada realitzat aquest estudi, es comunicaran a l’empresa aquells casos en els quals es requereix un aval bancari o d’Afí-SGR. En aquests casos, i a fi de cobrir el cost de l’aval, les operacions incorporaran un Tram no Reembossable que resultarà de multiplicar per 0,9% el valor nominal del préstec i el termini de venciment de l’operació.

Línia bonificada IVF-Gran Empresa

La Línia de finançament bonificat IVF-Gran Empresa permet als beneficiaris accedir a préstecs d’entre 25.000 i 2.000.000 euros, a un interés d’entre el 0% i l’1% depenent de la seua qualificació creditícia. El termini a aplicar en aquestes operacions podrà oscil·lar entre els 5 i els 10 anys, i amb fins a un període de carència de 2 anys.

Per a la tramitació d’aquests préstecs, les empreses han de requerir un estudi de perfectibilitat directament a través de la web de l’IVF, i en uns dies rebran una contestació a la seua sol·licitud indicant si la seua operació és viable.

Més de 41 milions sol·licitats

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar dilluns passat, 30 de març, el Reglament pel qual es modifiquen les convocatòries de les Línies bonificades IVF i s’incorporen les noves condicions.

Després de l’entrada en vigor d’aquest Reglament el dimarts, dia 31 de març, el Institut Valencià de Finances ha rebut sol·licituds per a les Línies IVF Pime i IVF Gran Empresa (línies en les quals ha de sol·licitar-se un informe de perfectibilitat directament a l’IVF) per valor de 44,1 milions d’euros.

En el cas de la Línia IVF Autònoms i Microempreses, l’IVF ha rebut multitud de sol·licituds d’informació a través de la web, el correu electrònic i les xarxes socials. Atés que en aquestes operacions es requereix un aval bancari o d’Afí-SGR que ha de sol·licitar-se prèviament a la sol·licitud de finançament IVF, les dades no estaran disponibles fins d’ací a unes setmanes.

Articles relacionats