OLIVA TRASLLADA A SANITAT LES QUEIXES DELS USUARIS DEL CENTRE DE SALUT DE SANT FRANCESC

 

Este dimecres mateix, el director general havia d’ordenar a la Subdirecció General d’Infraestructures linici formal de l’expedient per determinar i valorar les condicions que haurà de tindre el nou centre de salut projectat, que implicarà la revisió de la documentació existent, com ara el certificat de la cessió dels terrenys o el projecte bàsic remés en el seu dia per l’ajuntament. En l’escenari més favorable, és a dir, en cas que en 2016 la Conselleria decidira construir el nou centre de Salut de Sant Francesc, no seria una realitat fins l’any 2019, ja que primer s’hauria d’incloure en el Pressupost de la Generalitat de 2017, i el termini mitjà de construcció és de tres anys.

Històric

Tot això va comportar diverses reivindicacions per part de la Corporació Municipal, fins que en el Ple realitzat el 29 de desembre de 2005, en sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va cedir a la Generalitat Valenciana una parcel·la de 4.000 metres quadrats, ubicada a l’avinguda de Guillermo Pastor Burgalat (Sector 15 – Clarisses), amb l’objectiu de destinar-la a la construcció del nou Centre de Salut de Sant Francesc.

En octubre de 2007, també amb sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva redacta un projecte bàsic del consultori, que es presenta en el mes d’abril de 2008. La conselleria introdueix una série de modificacions que s’incorporen al projecte, i adquireix el compromís de construir l’edifici valorat en 2.530.741,33 €, en el termini de dos anys.

Davant esta situació, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió realitzada el dia 29 d’abril de 2010, va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Conselleria de Sanitat la redacció del nou pla funcional per al nou Centre de Salut de Sant Francesc, així com la inclusió d’una consignació pressupostària suficient en el pressupost de la Generalitat Valenciana de 2011 per licitar les obres de l’esmentat consultori. Malauradament, però, ni el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2011, ni els successius, va incloure cap partida destinada al nou edifici.

Et Pot Interessar