12.7 C
Gandia
Dilluns, 27 març, 2023

Oliva obté el compromís de la Conselleria d’estudiar l’ampliació de la freqüència del bus Oliva-Gandia

 

 

La directora general de Transport, Roser Obrer, en una reunió amb l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer i la regidora de Mobilitat, Ioana Sintimbrean, es va comprometre a estudiar la possibilitat d’ampliar l’actual servei que opera en la modalitat d’un contracte d’emergència.

L’alcaldessa, Yolanda Balaguer, li va traslladar a la directora general que la situació d’Oliva pel que fa a mobilitat interurbana en transport públic és insostenible. A la falta de tren, se li suma les més que insuficients freqüències del servei d’autobusos, amb la consegüent pèrdua d’usuaris. Usuaris que en la seua majoria són població vulnerable: joves, persones majors, amb discapacitat o amb pocs recursos que no disposen de cotxe privat.

També li va traslladar que la ciutadania d’Oliva se sentia discriminada per la recent implantació d’una línia Gandia-València, amb viatges cada hora, per a suplir les cancel·lacions i retards del tren de rodalia, alhora que Oliva només disposa de 6 viatges diaris a Gandia i 5 a València.

Roser Obrer es va comprometre a estudiar la possibilitat d’un nou contracte d’emergència, com l’actual però amb més freqüències, a l’espera de la licitació del servei definitiu, que preveu fins a 15 viatges diaris d’anada i 15 de tornada en dies laborables.

La regidora de Mobilitat, Ioana Sintimbrean, per la seua banda, li va demanar a la directora general que li traslladara al conseller Arcadi España la petició per part de l’Ajuntament d’Oliva de crear i convocar la Comissió de Seguiment del Tren de la Costa, tal com es va comprometre l’anterior consellera en 2018, petició que l’alcaldessa va ratificar, per escrit, al conseller Arcadi España.

Articles relacionats