Aquest fullet estarà disponible en els diferents establiments de productes agrícoles, en els edificis municipals i en els diferents comerços del municipi, perquè estiga a l’abast de totes aquelles persones interessades. També estarà disponible en la pàgina web municipal perquè tota aquella persona interessada se’l puga descarregar.

Des del departament s’ha treballat recopilant la informació de diferents fonts i administracions perquè tots els agricultors del municipi puguen tindre unes pautes clares i concises en cas de sofrir algun risc amb el desenvolupament de la seua tasca diària al camp.

“Continuarem treballant per donar facilitats i tindre informats a tots els nostres agricultors, escoltarem les demandes que ens facen arribar i els facilitarem tot el que estiga en les nostres mans perquè puguen actuar de manera ràpida davant les problemàtiques que puguen sorgir en la seua tasca diària”, ha assegurat el regidor Miquel Doménech.