9.5 C
Gandia
Dijous, 9 febrer, 2023

Martínez Dalmau anuncia que Gandia rebrà 2.596.110,54 euros per a regenerar el barri de Corea

– El vicepresident destaca que el programa ARRUR està alineat amb els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha donat a conéixer la resolució per a la concessió de prop de 7 milions d’euros per a les ajudes del Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural (ARRUR) en el marc del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, es tracta d’unes ajudes convocades mitjançant pública concurrència i que en aquesta edició han sigut seleccionades les intervencions proposades pels municipis de Gandia, Mislata, Sagunt i Benlloc.

Les ajudes concedides, de caràcter pluriennal, ascendeixen a un total de 6.845.935,30 euros, dels quals 5 milions corresponen a l’aportació del Ministeri de Foment i 1.845.935,30 euros a l’aportació de la Generalitat.

Del total concedit Gandia rebrà 2.596.110,54 euros per a regenerar el barri de Corea (1.833.610,54 euros del Ministeri i 762.500 euros de la Generalitat).

Martínez Dalmau, ha destacat que la rehabilitació i la regeneració urbana “seran sens dubte el motor de la reconstrucció”. En aquest sentit, ha assenyalat que el programa ARRUR es troba alineat amb els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la fi de la qual és impulsar la recuperació econòmica i social per a superar les conseqüències provocades per la pandèmia.

Així mateix, ha assegurat que l’experiència de la Generalitat en la gestió de programes de regeneració urbana en el marc dels successius Plans Estatals d’Habitatge, “és una oportunitat per al desenvolupament eficient, en col·laboració amb les entitats locals, per a dur a terme programes d’actuacions de rehabilitació en l’àmbit de barri, un programa que precisament està dotat amb fons europeus”.

El principal objectiu d’ARRUR, tal com ha assenyalat la directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, és “millorar entorns residencials, dignificant barris vulnerables o revitalitzant centres històrics, amb una perspectiva integral, actuant tant en la rehabilitació de les edificacions com en la millora de l’espai públic inclòs en els àmbits delimitats pels municipis”.

Azcárraga també ha indicat que, en el seu conjunt, les ajudes a la regeneració i renovació urbana fomenten la conservació, la millora de l’eficiència energètica i la implantació de l’accessibilitat universal en l’espai urbà. Se subvenciona tant la rehabilitació edificatòria com la demolició i posterior reconstrucció, i els costos per al reallotjament temporal.

Vulnerabilitat de la zona

Per a la concessió d’aquestes ajudes del programa ARRUR, les sol·licituds s’han valorat d’acord amb criteris tècnics. El procediment obert en règim de concurrència competitiva va donar com a resultat la presentació de 15 propostes municipals.

Respecte de la necessitat d’intervenció en l’àmbit, el factor amb més pes ha sigut el nivell de vulnerabilitat de la zona, conforme al Visor d’Espais Urbans Sensibles de la Comunitat Valenciana (VEUS). També s’ha valorat la protecció del patrimoni cultural i l’existència de deficiències en l’entorn urbà i en els edificis, com a problemes d’accessibilitat, així com la seua detecció mitjançant processos de participació ciutadana.

En relació amb la idoneïtat de les intervencions proposades, s’ha valorat l’aplicació de la perspectiva de gènere i la proposta de mesures complementàries de caràcter social, ambiental i paisatgístic. Així mateix, s’ha valorat positivament una major aportació econòmica per part dels ajuntaments per damunt del mínim establit per a afavorir a les unitats de convivència amb menys recursos i en situació de major vulnerabilitat.

Articles relacionats