Lluita contra el soroll dels apartaments de la platja de Gandia «Ban Soroll»

La Junta de Districte de la Platja de Gandia que presideix el regidor Ferran Martínez Mendoza, ha emés un ban dirigit als habitatges arrendats en diferents blocs d’apartaments en el qual s’informa de l’obligatori compliment de les lleis, reglaments i ordenances municipals en matèria de convivència, que poden concentrar-se en una sèrie de punts.

En primer lloc, relacionat amb els sorolls generats pels equips de reproducció sonor o per persones, la normativa de Protecció contra la Contaminació Acústica estableix uns nivells màxims d’emissió de soroll a l’exterior de 45 dB en horari nocturn (entre les 22 i les 8 hores). «Cal recordar que està prohibida la utilització d’equips de reproducció musical, cantar o bramar a l’interior o exterior dels habitatges amb tons elevats i, en definitiva, exercir qualsevol activitat considerada molesta per als habitatges o immobles limítrofs» anuncia.

En segon lloc, recordar que està prohibida la celebració de festes a l’interior dels habitatges superant l’aforament màxim autoritzat en funció de les característiques o tipologia de cada habitatge.
A l’últim punt, Martínez remarca que: «està prohibida la celebració d’actuacions amb música o karaoke en directe a l’interior o exterior dels habitatges».

Finalment, l’Ajuntament de Gandia procedirà a imposar sancions oportunes a les persones identificades per la Policia Local a l’interior dels habitatges, durant la celebració de les referides festes. En virtut de les normatives sectorials en matèria de contaminació acústica com en les ordenances municipals, posseeix la potestat de sancionar les conductes tipificades com faltes greus i molt greus, amb multes de, fins i tot, 3.000 euros.

Et Pot Interessar