17.1 C
Gandia
Dissabte, 9 desembre, 2023

Les proves d’accés a la Universitat es realitzaran els dies 9, 10 i 11 de juny de 2020

– Les proves extraordinàries seran els dies 7, 8 i 9 de juliol

– La inscripció dels estudiants en les proves ordinàries es realitzarà del 25 de maig al 4 de juny i en el cas de les proves extraordinàries, del 22 de juny al 2 de juliol

– Les notes seran entregades a partir de les 14.00 hores del 19 de juny, i en el cas de les notes de les proves extraordinàries, el lliurament es realitzarà a partir de les 17.00 hores del 15 de juliol

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) del curs 2019-2020 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior, es realitzaran els dies 9,10 i 11 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 7, 8 i 9 de juliol, en convocatòria extraordinària.

Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora de les Proves d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, de la qual formen part tant la conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital com les universitats públiques valencianes.

La inscripció dels i les estudiants en les proves ordinàries es realitzarà del 25 de maig al 4 de juny i en el cas de les proves extraordinàries, del 22 de juny al 2 de juliol. Les notes seran entregades a partir de les 14.00 hores del 19 de juny, i en el cas de les notes de les proves extraordinàries, el lliurament de les notes es realitzarà a partir de les 17.00 hores del 15 de juliol.

En la convocatòria ordinària els dies per a les revisions seran el 22, 23 i 25 de juny per als centres de Castelló i València i el 23, 25 i 26 de juny per als centres d’Alacant. Quant a les revisions de la convocatòria extraordinària, serà els dies 16, 17 i 20 de juliol per a Alacant, Castelló i València.

A partir d’aquest curs acadèmic el procés de revisió de les qualificacions de les proves d’Accés a la Universitat s’ha unificat i ja no hi ha reclamacions o segones correccions sinó que hi ha un únic procés de revisió de la qualificació dels exàmens, que serà realitzat per un corrector diferent del que haja realitzat la primera correcció.

Fases de les proves

La primera fase obligatòria continuarà constant de cinc exercicis. En concret, es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne, és a dir: Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II).

La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S’entendrà que es reuneixen els requisits d’accés quan el resultat d’aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L’estudiant podrà presentar-se a la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts, a un màxim de 4 assignatures, cursades o no cursades, a triar entre les assignatures troncals d’opció, les troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de Batxillerat de la qual s’examina en la fase obligatòria o també els idiomes estrangers diferents del que s’examina en la fase obligatòria.

Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l’admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la fase voluntària com si és la troncal general de modalitat de Batxillerat o l’idioma estranger de la fase obligatòria.

Horaris de les proves

En concret, els horaris de les proves que es realitzaran al juny i juliol de 2020 queden establits de la següent manera: el 9 de juny, i el 7 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes realitzaran de 9,30 a 11.00 hores l’examen d’Història d’Espanya; d’11.45 a 13.15 hores la prova de Valencià; de 15.30 a 17.00 hores la prova d’Economia d’Empresa o Biologia o Arts Escèniques II; i de 17.45 a 19.15 hores realitzaran la prova de Física o Història de l’Art.

Quant a la segona jornada, que tindrà lloc el 10 de juny, i el 8 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s’examinaran de Castellà entre les 9.30 i les 11.00 hores; d’Anglès, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química o Geografia o Disseny entre les 15.30 i les 17 hores; i de Dibuix Tècnic II o Grec II o Geologia, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

Finalment, en la tercera jornada, que serà l’11 de juny, o 9 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, l’alumnat realitzarà les proves de Matemàtiques II o Llatí II o Fonaments de l’Art II, entre les 9.30 i les 11.00; Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, entre les 11.45 i les 13.15 hores; Història de la Filosofia o Cultura Audiovisual II i Alemany, Francés o Italià, entre les 15.30 i les 17 hores.

Articles relacionats