LES PREVISIONS OPTIMISTES D’INGRESSOS FARAN INCOMPLIR EL DÈFICIT A LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Esta és la conclusió a la qual arriba l’anàlisi dels pressupostos de les comunitats autònomes per a enguany fet per la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea), que deixa clar que el problema no és tant de despeses, com d’una previsió dels ingressos “exageradament optimista”.

L’informe explica que esta sobrevaloració dels ingressos ha portat a les comunitats autònomes a incomplir sistemàticament els objectius de dèficit des de 2007; l’última vegada en 2016, quan van sobrepassar el límit del 0,7% del PIB fins a l’1,66%.

Les comunitats autònomes preveuen augmentar esta partida respecte a l’execució de 2015 en 3.772 milions d’euros, fet que suposa una correcció significativa respecte al passat any, quan este va incrementar es va fixar en 6.071 milions, però que, segons l’opinió de Fedea, implica una nova sobrevaloració.

En paral·lel a esta sobrevaloració, Fedea advertix que, a més, les comunitats autònomes estan pressupostant per a 2016 uns ingressos per lliuraments a compte i liquidacions que no es corresponen de manera que està previst en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), malgrat que estos ingressos “es coneixen amb exactitud en el moment en el qual s’elaboren els pressupostos autonòmics”.

Per a 2016, les comunitats han ‘inflat’ els seus pressupostos amb uns ingressos majors en 2.778 milions d’euros als quals realment tindran per part de l’Estat. Concretament, les diferències es troben en els pressupostos d’Astúries (26 milions), Comunitat Valenciana (1.325 milions), Catalunya (1.400 milions) i Múrcia (27 milions).

FEDEA RECOMANA MESURES ADDICIONALS

“Creiem que les comunitats autònomes sobrepassaran, fins i tot després d’haver-se elevat del 0,3% al 0,7% del PIB, l’objectiu d’estabilitat pressupostària” fins a “a prop de l’1%”, afegix.

Insistix que, en anys anteriors, a mesura que avançaven els mesos, el risc d’incompliment se n’anava fent més evident perquè els ingressos no quadraven, però les comunitats optaven per no executar algunes despeses. Tot i això, avisa que “per molts esforços que facen mitjançant, per exemple, retencions de crèdit, mai és suficient per a complir l’objectiu”.

Durant l’any passat, el pitjor comportament dels ingressos es va concentrar en els ingressos patrimonials, les alienacions i inversions reals i a la resta de transferències corrents i de capital.

Rosana Seguí anima a inscriure’s i participar en les primàries de Compromís