LES OPOSICIONS PER A COBRIR 1.172 PLACES DOCENTS COMENCEN EL 28 DE JUNY

En concret, es tracta de les proves d’oposició per cobrir 1.172 places de personal docent de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2016, de les quals 482 són per a mestres, 400 professors ESO, 65 professors tècnics d’FP, 50 professors d’EOI, 30 professors de Música i Arts Escèniques. A estes places se sumen les de promoció interna, que són 120 per a professors d’ESO i 25 més per a Inspecció.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà a la publicació d’esta convocatòria i la inscripció també podrà realitzar-se via telemàtica a través del web de la Conselleria www.ceice.gva.es.

La realització de la primera prova de la fase d’oposició començarà el pròxim 28 juny, excepte per al cos d’Inspectors que començarà el 17 d’octubre. La data, l’hora i el lloc on hi haja de realitzar-se la prova i la distribució d’aspirants es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Les instàncies hauran de ser descarregades del web de la Conselleria www.ceice.gva.es. No podrà presentar-se més d’una instància llevat que s’opte a més d’una especialitat. Una vegada fet el pagament de les taxes a l’entitat bancària col·laboradora, caldrà presentar la sol·licitud en els registres de les direccions territorials de la Conselleria d’Educació.

http://www.cece.gva.es, en tal cas no caldrà la presentació de la inscripció en cap registre.

Data d’inici de curs de Les Escoletes Gandia