Les Corts insten al Govern a garantir la gratuïtat de l’AP-7 en 2020

La Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports de les Corts ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei de Podem en la qual s’insta al Govern a estudiar la possibilitat, oportunitat i cost de la reversió de les concessions de l’AP-7 en el territori de la Comunitat Valenciana a partir del 2020.

Així mateix, insta el Consell al fet que reclame al Govern que complisca el compromís del ministre de Foment de no renovar la concessió de l’AP-7 en els trams Tarragona-València i València-Alacant, que tenen com a data final el 31 de desembre de 2019, sense aprovar cap pròrroga perquè passen a ser gratuïts i de gestió pública.

També insta a començar el procediment de recuperació de l’AP-7 per a la seua gestió pública, després de la data de finalització de la concessió, atés que s’han de preveure els mecanismes de traspàs de la infraestructura i les inversions necessàries perquè aquest es done amb les mínimes afeccions als vehicles usuaris de la mateixa.

Et Pot Interessar