L’AJUNTAMENT D’OLIVA HA DE PAGAR EL NOU PROJECTE DE LA SEU DE LA POLICIA PER DESBLOQUEJAR LA INVERSIÓ

Aquest ha estat el compromís realitzat davant l’alcalde de la ciutat, David González, i dels tinents d’alcalde, Blai Peiró, Alejandro Salort i Pepe Salazar, en una visita a l’estat actual de les obres de les futures dependències de la Policia Local d’Oliva que estan paralitzades des de gener de 2011.

El projecte ha estat paralitzat tot aquest temps per dos motius; en un primer moment, fins l’agost de 2012, per la resolució del contracte amb l’empresa adjudicatària i la confiscació de les fiances (garantia i dipòsit de materials); a partir d’agost de 2012, perquè la Generalitat no va generar crèdit sobre el projecte per valor de 125.259,83 euros, com a conseqüència de la confiscació de la fiança pel dipòsit de materials. Ni tan sols consta en l’expedient que s’arribara a sol·licitar la generació de dit crèdit a la Conselleria d’Hisenda, la qual cosa suposa, a més d’un despropòsit, una bona mostra del desinterès de l’aleshores conseller de Governació, que ni tan sols es va dignar a contestar els escrits de l’ajuntament.

Davant una nova licitació, la de les obres pendents, caldrà necessàriament un replanteig de l’estat de les obres i la redacció d’un nou projecte, encara que siga acoblar l’anterior a la realitat actual. S’haurà de redactar i aprovar. En els Plans Confiança o PIP, els honoraris de projecte estaven inclosos en la subvenció, sense possibilitat que l’import global patira cap increment. Per tant, si això no canvia, els honoraris de redacció del nou projecte de finalització haurà d’assumir-los l’Ajuntament d’Oliva. Exactament igual amb tots els honoraris nous de Seguretat i Salut, Direcció Facultativa i altres imprevistos.

Igualment, l’alcalde també ha demanat que l’Ajuntament d’Oliva no haja de córrer amb els sobrecostos, sinó que els assumesca la Generalitat Valenciana, per ser l’administració responsable de tot el procediment de tramitació administrativa.

Oliva participa a Alacant Gastronomica amb la seua cuina tradicional