L’AJUNTAMENT DE GANDIA ASSESSORARÀ DE FORMA GRATUÏTA ALS AFECTATS PER LES CLÀUSULES SÒL

Servei d’intermediació hipotecaria
Actualment, els serveis d’intermediació hipotecaria que s’ofereixen a Gandia són de tres tipus: l’Oficina municipal de mediació i mitjançats els convenis de l’Ajuntament i la Diputació de València amb el Col•legi d’Advocats de València. Un servei que està donant molts bons resultats, a tenor de les dades. Així, en 2016 s’hi van atendre 946 casos, dels quals 8 corresponien a dació en pagament en totes les modalitats, 19 a paralitzacions de desnonaments, 3 carències i 7 lloguers socials.
“Durant aquest període la tendència en la problemàtica hipotecaria és la de l’ampliació de solucions més adequades per als usuaris/consumidors, depenent de la seua situació i el moment en el qual estiguen. Si bé els casos d’inici de Procediments d’Execució Hipotecaria s’han estabilitzat, encara continuen sent molt alts”. Les diferents opcions en intermediació hipotecaria i les possibilitats que a nivell procedimental es poden realitzar permeten arribar a nombrosos acords amb les entitats bancàries o, almenys, poder retardar l’eixida de la vivenda, mantenint coberta aquesta necessitat per algun temps.
Per contra, els casos de procediments verbals per falta de pagament de lloguer i desnonament han augmentat exponencialment, representant a hores d’ara la majoria de les casos que s’atenen amb data de desnonament. “Malauradament, en aquests casos el marge de maniobra és molt menut, a no ser que el propietari de l’habitatge siga una entitat bancària. Si és així, es pot reconduir a un lloguer social. També cal tindre en compte la situació d’alguns propietaris de pisos, que depenen econòmicament d’aquests lloguers”. El regidor de Més Gandia també ha recordat que, tot i la situació complicada, la Generalitat va destinar més de 250.000 € a Gandia, a través de diferents línies d’ajuda.
González ha agraït el treball magnífic que realitza a la nostra ciutat, a peu de carrer, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la PAH, en alguns casos colze a colze amb l’Ajuntament i, en altres, de forma independent.
Finalment, també ha destacat la col•laboració dels mitjans de comunicació en informar dels serveis i línies d’ajudes habilitades des del consistori. Prova d’això, és que des de gener el nombre de persones que han sol•licitat acollir-se a les ajudes contra la pobresa energètica ha augmentat considerablement.

Et Pot Interessar