20.7 C
Gandia
Dissabte, 18 maig, 2024

LA UNIÓ reivindica la presencia de les dones al sector

 

– LA UNIÓ Proposa després de deu anys de funcionament de la Llei una sèrie de mesures perquè hi haja més dones inscrites 

– LA UNIÓ informa que només 17 dones estan donades d’alta en el registre d’explotacions agràries de titularitat compartida en la Comunitat Valenciana

– L’organització també demana que s’establisquen incentius fiscals ambiciosos (fiscalitat diferenciada) en els territoris amb el risc de despoblació

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders informa que únicament hi ha 17 dones inscrites en el registre d’explotacions agràries de titularitat compartida en la Comunitat Valenciana, segons les dades disponibles en data de hui.

La gran majoria, un total de 13, són de la província de Castelló, 2 de la de València i 2 de la d’Alacant. Les dades contrasten amb els d’altres comunitats autònomes com Castella i Lleó, on hi ha registrades 404 dones o Castella-la Manxa que compta amb 232.

Per a tractar de revertir aquesta situació, LA UNIÓ proposa que es millore el tractament fiscal de les despeses de les explotacions inscrites en el registre de titularitat compartida, així com una reducció permanent del tipus de cotització a la Seguretat Social per a aquelles persones que tinguen la condició de Titularitat Compartida més enllà dels cinc anys que es marquen en l’actualitat.

De la mateixa manera, LA UNIÓ insta que les ajudes a les inversions en les explotacions agràries puguen incrementar-se en un percentatge addicional del 10% per a les explotacions en Titularitat Compartida i que s’establisca un import d’ajuda addicional així mateix en l’ajuda de primera instal·lació per a les explotacions en Titularitat Compartida.

Cal assenyalar que les dones representen més d’un terç de les persones que treballen en les explotacions agràries familiars, però, en la major part dels casos, tan sols els homes figuren com a titulars de les explotacions mentre que elles apareixen com a cònjuges en la categoria d'”ajuda familiar”. Malgrat que la immensa majoria de les dones llauradores i ramaderes comparteixen les tasques agrícoles de les explotacions familiars amb les seues parelles, aquestes activitats són vistes com una extensió de les seues tasques domèstiques i de cures.

A fi de pal·liar aquesta situació de desigualtat i invisibilització del treball de les dones rurals en el sector agrari i les conseqüències negatives que d’ella es deriven, en 2012 va entrar en vigor la Llei 35/2011 sobre titularitat compartida de les explotacions agràries. Transcorreguts ja deu anys des de la seua posada en funcionament, és hora d’introduir millores segons el parer de LA UNIÓ perquè hi haja més dones inscrites.

LA UNIÓ proposa també que s’establisquen incentius fiscals ambiciosos (fiscalitat diferenciada) en els territoris de la Comunitat Valenciana amb risc de despoblació, a fi d’induir a particulars i empreses a romandre en el territori o a radicar ex novo el seu domicili en els nuclis rurals més desfavorits. Aquests incentius haurien d’aconseguir-se a l’àmbit municipal (IAE i IBI), autonòmic (ITP i AJ, IS i D i tram autonòmic de l’IRPF) i estatal (Impost de Societats i tram estatal IRPF). Els incentius fiscals aplicats pels municipis en els impostos que gestionen s’haurien de compensar, segons LA UNIÓ, per part de l’Administració Autonòmica i Estatal.

Articles relacionats