21.4 C
Gandia
Dissabte, 18 maig, 2024

LA UNIÓ presenta a Oliva una bateria de propostes que beneficiarien als llauradors de la localitat

Un cens de terres agrícoles abandonades, un banc de terres local i comarcal, l’adequació d’una parcel·la agrícola de l’Ajuntament com a camp d’assajos o la compra conjunta d’abonaments per tots els motors de reg, són algunes de les propostes

LA UNIÓ ha presentat davant el Consell Agrari d’Oliva una sèrie de propostes que resultarien molt beneficioses d’aplicar-se per als llauradors d’aquest municipi de la Safor, algunes de les quals ja van ser sol·licitades fa quasi dos anys. Més del 50% dels 59 km² que conformen el municipi  són considerats com a sòl agrícola, d’ací la importància de qualsevol decisió que competisca a l’apartat agrari.

Davant la gran proporció de terres abandonades, LA UNIÓ reitera la seua petició ja presentada el 16 de febrer de 2021 perquè l’Ajuntament elabore, en aquest cas podria comptar amb la col·laboració del Consell Agrari Local, un cens a fi de frenar una situació que any rere any va augmentant. En aquella data ja es comunicava a l’administració municipal dels riscos per als llauradors actius d’haver d’enfrontar-se dia a dia amb les parcel·les confrontants abandonades, així com també les conseqüències que comporten aquest tipus de terrenys desatesos per al medi natural, l’equilibri ecològic i el valor paisatgístic de l’entorn rural, etc.

Passat aquest temps, des de l’Ajuntament d’Oliva no s’ha creat ni s’ha comunicat la intenció de fer cap cens de terres agrícoles abandonades en el municipi i per tant no hi ha cap seguiment d’aquestes, pel que LA UNIÓ insisteix en la necessitat de crear-lo. Com a conseqüència, moltes propietats continuen amb una vegetació no desitjada i descontrolada en una mostra de clara negligència agrícola, que ha provocat diversos incendis ja en el municipi durant tota l’època estival. L’ordenança del banc de terres municipal data d’abril de 2013, quedant obsoleta en alguns dels seus punts i sense haver-se realitzat cap modificació. El llistat del banc de terres no s’actualitza des del 22 de juny de 2020, fet que demostra la poca publicitat que se li dona a aquesta eina i la despreocupació que presenta l’administració.

A causa de la importància que pot arribar a aconseguir una eina com el banc de terres, es proposa des de LA UNIÓ al consistori local col·laborar en aquest aspecte amb altres administracions municipals de la comarca, per a poder crear un Banc de Terres de la comarca de la Safor.

A part de reactivar totes aquestes qüestions pendents del cens de terres abandonades i del banc de terres, des de LA UNIÓ se sol·licita també que en l’única propietat agrícola útil que té l’Ajuntament d’Oliva es cree una col·lecció de varietats i cultius diversos. Amb aquest projecte qualsevol llaurador podrà observar el comportament de les diferents varietats de cítrics i altres cultius alternatius als cítrics a nivell local. Per tant, d’aquesta manera se li facilitaria al productor la presa de decisió front una renovació de la seua explotació, a més, de donar-li un gran valor i dinamitzar veritablement la propietat municipal cap a l’agricultura. En aquest plantejament es dona l’oportunitat de participar a tots els sectors de l’agricultura i realitzar experiències que poden portar a una millora de l’agricultura del municipi i de la comarca.

Una altra de les propostes de LA UNIÓ d’Oliva presentades en el Consell Agrari es refereix a pal·liar l’augment de costos de producció relatius a reg i adobs. L’organització veu necessària la creació d’una eina, amb la col·laboració de l’Ajuntament, per a poder rebaixar el cost per metre cúbic d’aigua de reg, així com també per a l’adquisició dels adobs. Podria ser per exemple una compra conjunta dels adobs per part dels diferents motors de reg, amb el suport de l’administració, ja siga per mitjans econòmics o físics.

Articles relacionats