9.9 C
Gandia
Dimarts, 23 abril, 2024

La Mancomunitat de la Safor cedeix un inmoble a l’Associació Jezrael

– La Mancomunitat de Municipis de la Safor formalitza la cessió d’ús gratuït de l’immoble situat al paratge de la Banyosa a l’Associació Jezrael

S’ha realitzat la signatura del conveni de cessió d’ús del bé patrimonial propietat de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, ubicat al paratge de l’Horteta o la Banyosa a Gandia, entre el Sr. Salvador Femenia, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i el Sr. Miguel Fons, representant de l’Associació Jezrael.

En aquest document la Mancomunitat de la Safor i l’Associació Jezrael es comprometen al fet que la cessió tinga una duració de cinc anys, des del 22 de juny de 2020 fins al 22 de juny de 2025, segons l’acord plenari de data 22 de juny de 2020 i elevat a definitiu per Resolució de Presidència amb data 9 de febrer de 2021.

L’Associació Jezrael, sense ànim de lucre, és una entitat dedicada a orientar per al compliment i la reinserció de les persones condemnades judicialment, tant a la presó com a condemnes substitutives per treballs en benefici de la comunitat o similars a través de la gestió del programa Endavant.

Segons els estatuts d’aquesta associació, en les seues finalitats està la promoció dels valors de l’humanisme cristià, dels drets humans i d’activitats culturals i educatives, l’assistència social, la protecció de la infància, la promoció i assistència a persones en risc d’exclusió social, la promoció de la restauració i conservació de béns del patrimoni cultural existent en l’àmbit d’actuació de l’associació, el treball per la prevenció,
especialment en joves, l’acompanyament i seguiment en el compliment de la presó, l’estudi i acompanyament de famílies amb membres en la presó i la promoció de la reinserció a l’eixida de la presó.

Tant la Mancomunitat de Municipis de la Safor com l’Associació Jezrael tenen objectius comuns i que, per tant, es necessita la col·laboració estreta que permeta precisar el desenvolupament de l’activitat d’aquesta última.

Articles relacionats