21.6 C
Gandia
Diumenge, 19 maig, 2024

Josep Alandete, Compromís +´ Gandia unida, “La Cultura és un factor econòmic de la ciutat que busca nous nínxols d’ocupació”

El candidat a l’alcaldia per Compromís Més Gandia unida, Josep Alandete, ha presentat este matí les propostes més importants sobre cultura. “La
cultura fa una ciutadania més crítica, necessària per a controlar els governs, i a més, la cultura és un factor econòmic de la ciutat que busca
nous nínxols d’ocupació i crea uns ciutadans més feliços”

Tot seguit, el candidat Vicent Pellicer ha fet un breu repàs per la riquesa cultural de Gandia (des de les plaques de la cova del Parpalló fins
als nostres dies). Segons Pellicer, donar a conéixer Gandia en la faceta que més la distingeix d’altres ciutats: La ciutat dels clàssics i dels
Borja que al llarg dels segles ha demostrat ser una ciutat capital de la cultura per vocació i per excel·lència. La tradició i la modernitat són
decisives per a la cohesió del teixit col·lectiu d’una ciutat amb vocació de futur però, estaran buides de contingut cultural sense la participació
dels ciutadans i ciutadanes, ha explicat el candidat de Compromís Més Gandia unida.

Per últim, Lluís Romero ha fet un repàs als principals punts del programa electoral pel que fa a cultura. Romero ha assegurat que un govern amb
Compromís Més Gandia unida “no farà grans projectes innecessaris, sense futur. Cal una racionalització de les actuals infraestructures”.

-Creació de la Casa dels Clàssics, un centre de difusió i estudi de les figures més importants que ha donat la literatura en valencià: Joan Rois de
Corella, Ausiàs March i Joanot Martorell. Juntament amb el Palau Ducal dels Borja, la Col·legiata, Sant Marc, l’Antiga Universitat, Convent de Sant
Roc… han de conformar una ruta permanent que divulgue la importància del nostre passat

-Millora i adequació dels Centres Socials i altres equipaments dels barris per tal de poder dotar-los d’activitats permanents i estables: cursos,
tallers, exposicions, debats, etc.

-Creació de la figura de l’animador sòciocultural de barri/s per tal de coordinar les iniciatives entre les associacions, la Junta de Districte i el Departament de Cultura.

-Impulsar el MAGa com a “marca” museística de la ciutat, amb millors dotacions d’infraestructures i recursos perquè puga acollir la història de
la ciutat fins als nostres dies.

-Millora i adequació de les instal·lacions de la UPG perquè puga donar cabuda a un major nombre de persones i ampliar l’oferta de tallers, cursos
i activitats.

-Millora i adequació de les Alqueries del Gall i de les Boles, edificis de propietat municipal, amb un pla d’usos que contemple la divulgació de la
gastronomia valenciana i la fideuà en particular.

-Millorar els recursos del CEIC Alfons el Vell i possibilitar un espai que permeta treballar en condicions dignes este prestigiós Organisme Cultural.

-Adequació de l’antiga estació del ferrocarril del Grau, actualment abandonada, per a la creació d’un Espai de la Memòria del Port on queden
reflectides la història del Port, la creació del ferrocarril, els bombardejos de la Guerra Civil i el posterior exili, a més de la importància comercial en els anys d’esplendor agrària, l’activitat pesquera o la més actual com a transport turístic amb les Illes.

-Pla continuat d’excavacions i restauració del Castell de Bairén i el seu entorn que permeta convertir-lo en un recurs cultural i turístic.

-Fomentarem les negociacions amb El Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València (CIG-UV) per tal de recuperar la seua implicació
amb el teixit empresarial i social de la Comarca; per fer possible la implantació de Graus i Post-Graus, la creació de Càtedres i Instituts
d’Investigació arrelats al territori, tant com la dinamització i la producció cultural.

-Pel que fa a la Universitat d’Estiu s’ha de revisar el seu model per adaptar-lo als nous temps i amb una major relació amb l’entorn.

Mantenir i millorar el nivell de qualitat de l’oferta musical, teatral, cinematogràfica i expositiva actual. Cal impulsar projectes de recerca,
divulgació i suport als creadors/es i a les iniciatives privades complementàries a la programació municipal.

Articles relacionats