26.3 C
Gandia
Dimarts, 3 octubre, 2023

Impuls del Pla Especial de la d’Infraestructura Verda de Gandia

  • El document ja ha passat per l’organisme ambiental municipal i ara es remetrà a la Conselleria corresponent per a la seua revisió.

  • La Infraestructura Verda del municipi s’ha articulat en tres Unitats de Gestió Territorial: La UGT Rural, que conforma tota la superfície agrícola i forestal de l’interior del terme; la UGT periurbana (l’Anella Verda) i la UGT Urbana, conformada pels parcs i zones verdes de Gandia, Grau i platja.

  • L’objectiu del document es transposar a lordenament urbanístic municipal tots els espais naturals i zones verdes de la ciutat, així com les connexions entre dites zones.

  • L’Anella Verda (UGT periurbana) conforma un cinturó verd al voltant de la ciutat i serveix com un espai de transició i esponjament entre la zona urbana i els terrenys rurals o agrícoles.

 Aquest matí en roda de premsa la regidora delegada de Gestió del Territori i Medi Ambient, Alicia Izquierdo, acompanyada del Director General de Medi Natural, Dani Muñoz, i del Cap de Serveis d’Espais Verds, Rafa Garcia, ha comparegut per tal de presentar els documents elaborats al llarg de l’últim any que conformen el Pla Especial de Infraestructura Verda de Gandia.

«Al llarg dels últims 30 anys, tècnics, professionals i treballadors de la casa com Rafa Garcia han treballat constantment per a posar en marxa documents que han canviat Gandia i l’han fet una de les ciutats més verdes del País Valencià, com per exemple el Pla Especial de la Marjal o el del Parpalló-Borrell i l’inici del projecte de l’Anella Verda», ha començat explicant la regidora. Documents molt importants però que estaven inconnexos entre ells i que no contemplaven en la seua totalitat el terme de Gandia.

«Aquest document agafa totes les figures de protecció que existeixen ja sobre la ciutat de Gandia i els mateixos Plans Especials i els aglutina en un mateix document estratègic», ha insistit Izquierdo. La importància recau en que ja ha passat per l’organisme ambiental de l’Ajuntament de Gandia i ara es remetrà a la Conselleria corresponent per a la seua revisió i per a fer les modificacions i al·legacions que es desitgen: «Una vegada avaluat i corregit, si escau, tornarà ací per a ser aprovat definitivament pel Ple Municipal. Ahi radica la seua importància.», ha afegit l’edil.

Per la seua part, Muñoz ha començat explicant que «aquest document és una capa més del Pla General Estructural, el document més important d’un consistori». Durant els últims anys hem treballat molt en l’Anella Verda, però de forma aïllada. Ara el que volem és fer un pas més i acabar de connectar totes eixes zones. Conformar definitivament el cinturó verd al voltant de la ciutat i que aquest tinga tota mena d’utilitats, des d’ambientals a socials», ha assenyalat el director general de Medi Natural.

El Pla Especial de la Infraestructura Verda de Gandia (PEIVG) no pretén protegir més superfície de la que ja està inclosa en altres figures d’àmbit superior, simplement incorpora noves connexions per tal d’unir espais i mantindré la continuïtat ambiental. El Pla està articulat en tres Unitats de Gestió Territorial: la rural, la periurbana o “ANELLA VERDA”, i finalment la urbana. El nou Pla ens permetrà també establir un sistema de manteniment i posada en valor de tots eixos espais que avui en dia romanen sense una correcta gestió», ha expressat Muñoz.

Articles relacionats