GANDIA PUBLICA LES BASES DELS LIV PREMIS LITERARIS

 

1.- Les obres que opten al premi han de ser inèdites i escrites en valencià/català. El tema serà lliure. Els treballs hauran de tindre una extensió mínima de 250 versos i no hauran estat premiats en certàmens anteriors.
2.- Els originals, mecanografiats a DIN A4, preferentment a doble cara, s’hauran de presentar per quadriplicat i caldrà fer constar a la coberta, a més del títol corresponent, el nom de l’autor i la seua adreça i telèfon. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim; en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent.

ciutatliteraria@imabgandia.es
Premi de Narrativa
1.- Les obres que opten al premi han de ser inèdites i escrites en valencià/català. El tema serà lliure. Els treballs hauran de tindre una extensió mínima de 100 pàgines i no hauran estat premiats en certàmens anteriors.
2.- Els originals, mecanografiats a DIN A4, preferentment a doble cara, s’hauran de presentar per quadriplicat i caldrà fer constar a la coberta, a més del títol corresponent, el nom de l’autor i la seua adreça i telèfon. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim; en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent.
3.- El termini de presentació d’originals s’acabarà el diumenge 15 de maig de 2016. Les obres que opten al premi s’hauran d’entregar o bé trametre per correu certificat a l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), Antic Convent de Sant Roc, plaça Rei Jaume I, número 10, 46701 GANDIA, en paquet tancat, fent constar a l’exterior: XXXVIII PREMI DE NARRATIVA JOANOT
MARTORELL.
4.- L’import global del premi és de 20.000 euros, dels quals 18.000 corresponen a la dotació aportada per l’IMAB (Organisme Especial de l’Ajuntament de Gandia) i 2.000, al pagament avançat, per part d’Edicions 62, dels drets d’autor de la primera edició.
5.- El premi s’atorgarà divendres dia 25 de novembre de 2016, en el transcurs d’un acte públic i solemne a celebrar a la ciutat de Gandia, en el context de la Setmana Literària en homenatge al Tirant lo Blanc.
6.- El jurat estarà format per: Miquel de Palol, Xavier Aliaga, Pilar Beltran i Ignasi Mora, que el presidirà. El secretari serà el director de l’IMAB. El premi podrà no ser adjudicat, però l’import o dotació no es fraccionarà, en cap cas.
7.- Edicions 62 publicarà l’obra premiada, d’acord amb el jurat i l’IMAB.
8.- Finalitzat l’acte de lliurament, l’IMAB procedirà a la destrucció dels originals de les obres no premiades.
9.- La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat, segons el seu lliure criteri.

Et Pot Interessar